Webbanmälan

Kompletteringsutbildning Havskajakledare 1

Kompletteringsutbildning för Havskajakledare 1

Ledare 1 – Komplettering

Den här kompletteringskursen är till för dig som har gått en annan ledarskapsutbildning genom t ex Friluftsfrämjandet eller någon friluftsutbildning via universitet/folkhögskola/gymnasium som innehåller tillämpat ledarskap (att ta hand om en grupp på vattnet) miljökunskap och säkerhet. Du blir efter kompletteringen registrerad som Havskajakledare 1 i SKFs utbildningssystem.

Havskajakledare1 är det första steget i Svenska Kanotförbundets ledarskapsutbildningar.  Havskajakledare 1 är förkunskapskrav för att bli examinator på grön nivå för kajak. Du ska även ha säkerhetskunskaper enligt Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik (GSRT) för att gå gå examinatorsutbildning.  

Förkunskapskrav för att gå kompletteringsutbildningen är:
Dokumenterad kajakledarutbildning från annan utbildningsanordnare
Grönt Paddelpass kajak
Giltig Första hjälpen/HLR-utbildning, vi rekommenderar Första hjälpen för kanotister, men en 4-timmars HLR-utbildning genom t ex Röda Korset, SLS eller annan utbildare är accepterad

Innehåll
Kursen innehåller både teori och praktiska moment på vattnet.

Följande block ingår:

Svenska Kanotförbundets organisation och utbildningsstruktur

En orientering i hur kanotförbundet är organiserat och de formella vägar som finns till lärande.

Teknikens grunder A

Detta kursmoment syftar till att ge deltagaren en inblick i Teknikens Grunder samt förståelse för vad som krävs för en effektiv paddelteknik. Introduktion till teknikens grunder, Pyramiden, Faserna och Boat-Body-Blade.

Pedagogik A

Pedagogik A handlar om hur människor lär sig och hur du som ledare kan arbeta för att skapa bästa förutsättningar för lärande. Tydliggöra kunskapsmål och modeller för lärande. Att kunna omsätta didaktiska modeller i undervisningssituation. Att prova och reflektera kring hur man kan skapa ett lärande klimat.

Datum: 6 maj 2023

Plats: Kajakeriet, Småängsvägen 1, 134 67 Ingarö

Tider: 09:00-17:00 

Pris: 1300 kr medlemmar (SKF förening, Godkänd kanotcentral), 1550 kr partner (ex Friluftsfrämjandet), 1950 kr extern

Efter kursen får du behörigheten som Havskajakledare 1 

Sista datum för anmälan: 31 mars 2023

I samband med att du lämnar in dina uppgifter för att registrera en licens, som t ex Havskajakledare, lämnar du samtidigt samtycke att Svenska Kanotförbundet hanterar dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och bli borttagen från registret. För mer information om hantering av personuppgifter, läs här.

Information

  • 2023-03-31
   • 2023-05-06 09:00 - 17:00
  • Ingarö
  • Fredrik Karlsson

Information

  • 2023-03-31
   • 2023-05-06 09:00 - 17:00
  • Ingarö
  • Fredrik Karlsson