Webbanmälan

Ledare steg 3

Svenska Kanotförbundets steg 3 utbildning för ledare och instruktörer. 

Kanotförbundets Ledarutbildning steg 3

Kursen är öppen för de som är klara med ledarutbildning steg 2. Utöver detta behövs rött paddelpass eller motsvarande för att genomföra kursen, samt en vildmarkssjukvård.

Kursens övergripande syfte är att ledaren ska utveckla en sofistikerad förmåga att leda och utveckla kanotisters kunskaper över tid och till en energieffektiv paddling i krävande miljöer (rött-svart paddelpass). I jämförelse med ledarutbildning steg 2 utvecklas kunskaperna att leda som coach. Detta innebär att i ännu högre grad individanpassa och arbeta med kanotisten från ett helhetsperspektiv. Dessutom fördjupas kunskaperna kring guidning och att leda turer i krävande miljöer. Det handlar också om att kunna utveckla förmågor och kunskaper som tar längre tid att uppnå för dem du leder.

Kursen består av fyra tvådagars kursträffar då vi är på vattnet samt åtta digitala träffar (á 1,5 timme). I kursen ingår även att leda och coacha en egen grupp adepter, tre-fyra personer vid 10-12 tillfällen, som ett sätt att öva på kursinnehållet. Det ska vara samma grupp genom hela kursen och det finns inga hinder från kursens perspektiv att som ledare ta betalt för det arbetet.

Kursen bygger på de sex modulerna: Pedagogik och coachning, Paddlingsteknik och taktik, Säkerhet, Miljö, Ledarskap samt Träningslära. Samtliga moment berörs på fyra sätt:

1. Introduktion, för att tydliggöra målsättningar och knyta an till egna erfarenheter av innehållet.

2. Faktadel, input i form av text eller föreläsning.

3. Bearbetning av innehållet i kursgruppen genom samtal eller övningar.

4. Övningar och uppgifter som knyter an till arbetet med den egna gruppen adepter.

Kursen examineras under de avslutande kursträffarna och genom dokumentation av arbetet med sin grupp adepter.

Kursträffar, med möjliga platser

En inledande digital träff sker i februari/mars. Utbildaren kallar till mötet. 

Tidplan:

Informationsmöte mars 2023

Kursträffar, med möjliga platser

2023

25-26 november, fysisk träff, plats ej bestämd

 

2024

Februari            Vecka 6, digital träff

Mars                  Fysisk träff, Bosön? Stockholm

Mars                  Vecka 13, digital träff

April                   Vecka 14, digital träff

April                   Vecka 16, digital träff

Maj                    fysisk träff

Maj                    Vecka 21, digital träff

Juni                    Vecka 24, digital träff

Augusti             Vecka 32, digital träff

September       Vecka 36, digital träff

Oktober            fysisk träff

November        Vecka 45, digital träff utvärdering

Kursen genomförs med förhoppningen att ha deltagare från flera discipliner. Under förra kursen hölls kursträffarna i Stockholms skärgård, Järvsö och Åre. Då var det ledare inom Havspaddling och Forspaddling som deltog.

Eftersom Steg 3-ledare ska kunna leda gruppen i utsatta och avlägsna omgivningar är ett beslut taget att dessa sedan 5 år tillbaka gått en tre dagars kurs i vildmarkssjukvård innan de är klara som steg 3-ledare.

Kostnaden för kursen är i nivå med kanotförbundets övriga utbildningar (Steg 2: Paket med kurs och examination (6 dagar/3 helger) 6000 kr/medlem i SKF, 7200 kr/partner, 9000 kr/icke medlem)

Steg 3: (8 dagar/4 helger) 7 500 kr/medlem i SKF, 9 000 kr/partner, 11 000 kr/icke medlem Frågor om kursen går bra att mejla till Jonas Forsmark, Jonas@softskills.se eller telefon: 070-6624521

Anmälan: Senast 31 maj 2023

Information

    • 2023-05-31
      • 2023-11-11 09:00 - 2023-11-12 16:00

Information

    • 2023-05-31
      • 2023-11-11 09:00 - 2023-11-12 16:00