Webbanmälan

Examination Havskajakledare 2

Havskajakledare 2 inspirerar nya kanotister till fortsatt paddling och underlättar för dem att etablera riktiga grundtekniker. Detta innebär att leda turer och instruera grundläggande paddlingsteknik, miljö och säkerhet i miljöer och tekniker som omfattar upp till blått paddelpass. Ledarna samarbetar även med andra ledare, genom att tillsammans leda och utveckla paddlingen och paddlare.

Examination Havskajakledare 2

Deltagare som genomgått utbildningen 2023 har förtur till denna examination.

Förkunskaper

Genomförd utbildning Havskajakledare 2 eller motsvarande dokumenterad utbildning

Genomförande

Examinationen genomförs under en tur på två dagar i varierande förhållande upp till blå nivå. Kandidaterna planerar turen och genomför den därefter tillsammans med en grupp externa deltagare (minst 3 personer). Under turen kommer kandidaterna att arbeta både själva och tillsammans med andra ledare. Turen ska vara lärande och inspirerande för deltagarna med en ändamålsenlig mix av förflyttning och kurspass.

Efter dag 1 får kandidaterna återkoppling från examinatorerna och därefter möjlighet att planera om för att eventuellt visa delar från examinationskriterierna som saknas eller behöver ses igen. Det är därför optimalt om kandidaterna visar så mycket som möjligt under dag 1 för att ha dag 2 som reserv.

Examinatorer

SKF utbildade examinatorer

Antal kandidater

Max 3 minst 2 

Inlämningsuppgifter

Senast 1 vecka innan examinationen (30 september) ska inlämningsuppgifterna skickas in till ansvarig examinator.

 • Loggbok (se detaljer längre ner)
 • Säkerhetsplan inklusive riskanalys
 • Turplanering (rutt, aktiviteter och tidsplan)


Innehåll loggbok

Loggboken ska innehålla dokumentation från minst 6 stycken kurspass á 60 minuter med minst 3 deltagare, varav minst 1 pass är observerat av en annan ledare med relevant utbildning/erfarenhet. Passen får gärna vara med samma deltagare för att se en progression hos både deltagare och ledare.

Loggboken ska även innehålla dokumentation där kandidaten har agerat ledare under minst 2 stycken turer på minst 3 timmar i grön/blåa förhållanden. Kandidaten får gärna kombinera turer med kurspass och på så sätt logga flera delar under samma tur.

Dokumentationen ska bestå av en planering av aktiviteten samt en utvärdering som reflekterar både deltagarnas prestation och kandidatens egna prestation och lärdomar inför kommande aktivitet. 

Aktiviteterna ska ha genomförts under de senaste 2 åren. 

Pris: 3000 kr/medlem SKF (förening, Godkänd Kanotcentral), 3800 partner (t ex Friluftsfrämjandet) 4500 kr/Icke medlem

Datum: 7-8 oktober 2023

Plats: meddelas senare

Anmälan: senast 13 september 2023

Information

  • 2021-09-13
   • 2023-10-07 00:00 - 2023-10-08 00:00
  • Boende i tält
  • Ta med egen mat
  • Pris: 3000 kr/medlem SKF (förening, Godkänd Kanotcentral), 3600 partner (t ex Friluftsfrämjandet) 4500 kr/Icke medlem

Information

  • 2021-09-13
   • 2023-10-07 00:00 - 2023-10-08 00:00
  • Boende i tält
  • Ta med egen mat
  • Pris: 3000 kr/medlem SKF (förening, Godkänd Kanotcentral), 3600 partner (t ex Friluftsfrämjandet) 4500 kr/Icke medlem