Webbanmälan

Forsinstruktör 2

Detta är steg två i Svenska Kanotförbundets utbildning för Forsinstruktörer. Kursen ger dig kunskaper, verktyg och möjligheter att utveckla din förmåga att leda och undervisa paddling för både nybörjare och mer erfarna forspaddlare. Vi befinner oss i klass 2+ forsar undervisar i de färdigheter som sträcker sig upp till Blå nivå enligt paddelpasset.

Datum, tid och plats

Kursen består av två helger; 13-14 maj 2023, samt 17-18 juni 2023, exakta tider meddelas senare. 

Plats för utbildning: Ljusdal/Åre

Separat examination under sensommaren 2023. Tid och plats för examination bestäms tillsammans mellan deltagarna och kursledarna.

Förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande Forsinstruktör l. Egna färdigheter Paddelpassets röda nivå för Forskajak. Ledare med gamla forsinstruktörslicensen har dessa förkunskaper.

Innehåll

 • Att planera, genomföra och utvärdera en rad målorienterade paddlingsaktiviteter.
 • Ledarskap och grupphantering i fors.
 • Att analysera och utveckla paddlingsteknik.
 • Modeller och metoder för undervisning och lärande.
 • Hållbarhet, förhållningsätt till natur och miljö och kunskap om faktorer som gör att upplevelser kan leda till miljöengagemang..
 • Säkerhet i praktiken med en grupp i Blå miljö. Arbete med CLAP och modeller för riskanalys, riskhantering och säkerhetsplaner.

Genomförande

Utbildningen innehåller fyra delar: två helger, eget arbete samt examination. Den första helgen fokuserar på undervisningsmetoder och analys av paddlarnas kunskaper. Den andra helgen handlar om att leda turer i forsen och att undervisa under turen. Efter de båda helgerna följer egen praktik, att hålla 6 pass eller lektioner á ca 60 minuter. Under praktiken ingår även att själv bli observerad och få återkoppling av en kursledare. Avslutningsvis genomförs en examination som avslutar kursen till Forsinstruktör ll.

Mat och Boende

Till självkostnadspris. Information kommer senare.

Kostnad

4500 kr/medlem i SKF (förening, Godkänd kanotcentral), 5300 kr för partners (t ex Friluftsfrämjandet), 6000 kr för externa deltagare.

Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.

Utrustning

Fullständig personlig utrustning för paddling och trivsel i aktuella väder- och vattenförhållanden.

Anmälan

Via kanotförbundets hemsida, senast 10 mars 2023

Kontakt

Välkommen att höra av dig med funderingar!

Jonas Forsmark

mail: jonas.forsmark@kanot.com

tel: 070-662 45 21 

Information

  • 2023-03-10
   • 2023-05-13 10:00 - 2023-05-14 16:00
   • 2023-06-17 10:00 - 2023-06-18 17:00
  • Jonas Forsmark, Håkan Mattsson
  • 4500 kr/medlem i SKF, 5400 kr för partners eller 6750 kr för externa deltagare.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.

Information

  • 2023-03-10
   • 2023-05-13 10:00 - 2023-05-14 16:00
   • 2023-06-17 10:00 - 2023-06-18 17:00
  • Jonas Forsmark, Håkan Mattsson
  • 4500 kr/medlem i SKF, 5400 kr för partners eller 6750 kr för externa deltagare.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.