Webbanmälan

Barn- och Ungdomsledare

Kostnaden för utbildningen kommer att faktureras föreningen, motsvarande belopp kan sökas tillbaka från återstartsstödet. Föreningen kan också söka bidrag med 1500:-/deltagare för resa och boende via återstartsstödet. 

Information

  • 2023-04-05
   • 2023-04-15 09:00 - 16:00
   • 2023-04-16 09:00 - 12:00
  • Munktell Arenan
  • Mari Aldrev, Christian Eriksson
  • Ingår i kursavgiften.
  • Inga

Information

  • 2023-04-05
   • 2023-04-15 09:00 - 16:00
   • 2023-04-16 09:00 - 12:00
  • Munktell Arenan
  • Mari Aldrev, Christian Eriksson
  • Ingår i kursavgiften.
  • Inga