Webbanmälan

Friidrott för barn (7-10år) Central VT 2023

Friidrott för barn (7-10 år) ingår som en del i friidrottens utbildningsmodell för barn och ungdomstränare.

Leken står i centrum för barnet – tränaren föreslås arbeta tillsammans i tränarteam.

i utbildningen Friidrott för barn (7-10 år) ingår SISU:s webbaserade Introduktionsutbildning för tränare (obligatorisk) och ska genomföras senast till del 2 för att RF/Idrottslyftets bidrag ska utbetalas. Innan det första praktiska tillfället ska deltagaren ha gått igenom det digitala materialet och ta med reflektioner till träffarna. https://utbildning.sisuforlag.se/friidrott/tranarportal/tranarutbildning/friidrott-for-barn-2022/friidrott-for-barn/  

Information

  • 2023-03-25
   • 2023-04-02 12:00 - 18:00
   • 2023-04-22 10:00 - 13:00
  • Tibblehallen 5/ Tibblehallen
  • Under träffarna kommer maten att ätas på plats i lokalen och varje deltagare förväntas då medtaga egen lunch.
  • 1600 SEK
  • 1600kr/deltagare faktureras din förening efter avslutad kurs och inkluderar föreläsningar, praktikpass, kurslitteratur samt lunch. Efter avslutad utbildning betalas ett bidrag ut automatiskt till föreningen från RF/Idrottslyftet. Bidragets storlek är på 600kr per godkänd deltagare. (Godkänd = närvaro vid bägge kursdatum)
  • Återbud skall alltid meddelas via e-post till bo.wikmark@08fri.se Sker återbud senare än 5 dagar före kursstart debiteras din förening en avgift på 500kr (gäller även vid sjukdomsfall som ej verifieras med läkarintyg).
  • Inga
  • 32 av 30

Information

  • 2023-03-25
   • 2023-04-02 12:00 - 18:00
   • 2023-04-22 10:00 - 13:00
  • Tibblehallen 5/ Tibblehallen
  • Under träffarna kommer maten att ätas på plats i lokalen och varje deltagare förväntas då medtaga egen lunch.
  • 1600 SEK
  • 1600kr/deltagare faktureras din förening efter avslutad kurs och inkluderar föreläsningar, praktikpass, kurslitteratur samt lunch. Efter avslutad utbildning betalas ett bidrag ut automatiskt till föreningen från RF/Idrottslyftet. Bidragets storlek är på 600kr per godkänd deltagare. (Godkänd = närvaro vid bägge kursdatum)
  • Återbud skall alltid meddelas via e-post till bo.wikmark@08fri.se Sker återbud senare än 5 dagar före kursstart debiteras din förening en avgift på 500kr (gäller även vid sjukdomsfall som ej verifieras med läkarintyg).
  • Inga
 • 32 av 30