Webbanmälan

Årsmöte 2023

Årsmötet 2022 
Digitalt via teams start 18.30 

Vi hoppas alla våra föreningar vill och kan närvara när vi har vårt årsmöte med nya beslut för kommande års verksamhet. Rösträtt via fullmakt som skickas ut digitalt till anmälda föreningar. En rösträtt per röstberättigad förening, varje förening välkomnas med två representanter.

Dokumenten till mötet skickas ut till anmälda deltagare samt publiceras senast fjorton dagar innan mötet via vår hemsida.
Praktisk information kring rösträtt samt fullmakter hittar ni med under årsmöte 2023 på vår hemsida.

Information

  • 2023-03-21
   • 2023-03-23 18:30 - 20:30
  • Digitalt

Information

  • 2023-03-21
   • 2023-03-23 18:30 - 20:30
  • Digitalt