Webbanmälan

Årsmöte 2023-03-26

Varmt välkommen till Svenska Triathlonförbundets årsmöteshelg 2023

Säsongen och triathlonåret 2022 är avslutat och vi är i full gång med planerna för kommande säsong, 2023 och framåt. Vi ser fram emot att möta så många som möjligt av er medlemsföreningar i Upplands Väsby för att tillsammans fatta beslut som gör Svensk Triathlon starkare och som ökar känslan av gemenskap, hänsyn och engagemang och de mål vi tillsammans arbetar för i Svensk Triathlon 2028 - vårt strategidokument.

Vi vill verka för ett Triathlon Sverige med transparens som får fler att vilja engagera sig i Svensk Triathlon, att känna sig delaktiga och veta att man är en del av vår triathlon-familj. I år bjuder vi in till en årsmöteshelg för att vi ska få mer tid tillsammans att prata om umgås även under mindre formella former. Vi börjar lördag 25 mars kl. 10:00-17:00 med en aktivitet där vi alla är påhejande publik på Arena Games Triathlon för att sen vid18:00 samlas igen för middag på Scandic Infra City. Vi bjuder 2 representanter från respektive medlemsförening på middag, blir ni fler löser vi det mot självkostnadspris.

Boka gärna logi på Scandic Infra City. Använd Scandic Sports kod D508199353 för bättre pris. 

Det formella årsmötet börjar söndag morgon kl 09:00 och det är vår förhoppning att så många medlemsföreningar som möjligt finns representerade för att besluten som tas ska ha så bred förankring som möjligt. Svenska Triathlonförbundets årsmötes 2023 kommer att hållas enligt följande: 


Plats:
Scandic Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby
Dag: Söndag 26 mars, 2023
Tid: kl. 09:00 - 13:00 (uppskattad sluttid)
Lunchlåda serveras efter mötets slut, alternativt i en ev. lunchpaus.

Varje förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 december 2022 fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst vid årsmötet, se stadgar

Ombud
Årsmötet består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings årsmöte eller styrelse. Anmälan av ombud till årsmötet ska göras senast 14 dagar
(2023-03-12) innan årsmötet, varvid fullmakt från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ombudets rösträtt anges. Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Om det utsedda ombudet får förhinder att delta på årsmötet kan ersättare anmälas fram till årsmötets registrering (samma dag som årsmötet hålls), varvid fullmakt för ersättaren från föreningen skall bifogas. I fullmakten ska ersättarens rösträtt anges. 

Anmälan till årsmötet görs senast den 12 mars 2023 här via IdrottOnline.

Anmälan till årsmötet som åhörare eller byte av ombud efter den 12 mars maila info@svensktriathlon.org

Välkomna hälsar styrelsen och kansliet genom

Henrik Nöbbelin, Ordförande Svenska Triathlonförbundet
Johanna Green, tf. Kanslichef Svenska Triathlonförbundet
Information

  • 2023-03-12
   • 2023-03-26 09:00 - 13:00
  • Scandic Infra City

Information

  • 2023-03-12
   • 2023-03-26 09:00 - 13:00
  • Scandic Infra City