Webbanmälan

Seglingsledare Blå - Västkusten 2023

Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som seglingsledare/funktionär vid kappseglingar på blå nivå


Samtidigt som seglare kappseglar genomförs praktisk/teoretisk utbildning av Seglingsledare.
Målsättningen är att genomföra många korta kappseglingar vilket ger många tillfällen att träna banläggning, startprocedurer på vattnet. 

Kursen behandlar bl a följande moment såväl i teori som praktik:
 
Mallar och bestämmelser

Sanktionsbestämmelser
Seglingsföreskrifter och inbjudan

Organisation och kommunikation

Säkerhet
Plan
Kontaktytor
Olika kategorier

Befattningsbeskrivningar
Seglingsledare
Banläggning
Kansli
Läbåt
Logistik

Resultatberäkning
Sailwave

Information

  • 2023-03-31
   • 2023-04-04 18:00 - 21:00
   • 2023-04-05 18:00 - 21:00
   • 2023-04-11 18:00 - 21:00
   • 2023-04-14 18:00 - 21:00
   • 2023-04-15 09:00 - 18:00
   • 2023-04-16 09:00 - 16:00
  • Digitalt
  • 2000 SEK
  • Enklare Måltider och kurslitteratur ingår
  • Seglingens ledarskap grund/Kappseglingsfunktionär

Information

  • 2023-03-31
   • 2023-04-04 18:00 - 21:00
   • 2023-04-05 18:00 - 21:00
   • 2023-04-11 18:00 - 21:00
   • 2023-04-14 18:00 - 21:00
   • 2023-04-15 09:00 - 18:00
   • 2023-04-16 09:00 - 16:00
  • Digitalt
  • 2000 SEK
  • Enklare Måltider och kurslitteratur ingår
  • Seglingens ledarskap grund/Kappseglingsfunktionär