Webbanmälan

Förbundsmöte Handbollförbundet Mitt 2022

Förbundsmöte

 

Lördagen den 25 Mars 2023 klockan 11.00

Plats: Fysiskt på Clarion Hotell Winn, Gävle eller digitalt via Teams.

Drop in på Hotell Winn från kl.10,30 inloggning via Teams från kl.10,50

Handbollförbundet Mitt´s årsmöte.

Detta årsmöte genomförs som ordinarie årsmöte enligt i stadgan föreskriven dagordning.

Mail* med dagordning samt övriga dokument med mer info om tillvägagångssätt med länk till Teams skickas ut till anmälda ca. 14 dagar innan mötesdatum.

*OBS: vid anmäla måste mailadressen vara till den anmälde och det får ej vara en föreningsadress.

Fullmakt skall vara påskriven och medtages vid fysisk närvaro eller påskriven och inskickad (scannad) senast torsdag 23 mars kl.11,59 via mail till info@handbollmitt.se

Information

  • 2023-03-23
   • 2023-03-25 10:30 - 13:00
  • Clarion Hotell Winn

Information

  • 2023-03-23
   • 2023-03-25 10:30 - 13:00
  • Clarion Hotell Winn