Webbanmälan

Digital: Schysstare på nätet

Vilka appar använder barn? Vad är "privat story"? Hur beter sig barn på sociala medier och hur påverkar det barns mående? I en värld där digitaliseringen ständigt utvecklas, där nya appar, trender och problem uppkommer krävs det att vuxna följer med i utvecklingen.

Målet med denna föreläsning är att öka kunskaperna om sociala medier och det näthat som barn och unga utsätts för. Detta med syftet att ni som ledare, tränare, förälder eller nära vuxen till barn och unga ska kunna fortsätta prata om ämnet och jobba vidare med det i er förening.

Föreläsare är Hanna Ström och Amalia Hägglund som driver företaget Schysstare med målet att bidra till den sociala samhälleliga utvecklingen på ett positivt sätt. Hanna och Amalia har under de senaste fyra åren föreläst för idrottsklubbar, skolklasser och vuxna om ämnet sociala medier.

"Vi anser att när ni vuxna blir mer medveten om sociala medier och barns användande av det så kommer klyftan mellan barn och vuxnas användande av sociala medier att minska. Vi vill ge er den kunskap som krävs för att ni ska kunna hantera, förstå och stötta barn som använder sociala medier." Hanna Ström och Amalia Hägglund

Målgrupp: Ledare, tränare, föräldrar och nära vuxna till barn och unga som använder sociala medier.

Förkunskaper: Inga förkunskaper.

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem ring 0709-26 58 33. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning/föreläsning om deltagarantalet inte anses tillräckligt.

Kallelse: Skickas till samtliga deltagare via e-post några dagar innan föreläsningen.

Återbud: För alla gäller att det är bindande anmälan och att återbud mindre än 2 dagar innan kursstart alt utebli medför att en administrativ avgift faktureras föreningen.

Mer information: johanna.forsman@rfsisu.se / 0709-26 58 33 

Information

  • 2023-03-29
   • 2023-03-29 18:00 - 20:00
  • Digitalt via länk
  • 300 SEK
  • Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs kommun, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 300 kr/person eller 500 kr/förening om ni är fler från samma förening. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
  • För alla gäller att det är bindande anmälan och att återbud mindre än 2 dagar innan kursstart alt utebli medför att en administrativ avgift faktureras föreningen.

Information

  • 2023-03-29
   • 2023-03-29 18:00 - 20:00
  • Digitalt via länk
  • 300 SEK
  • Kostnadsfritt för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs kommun, ett samarbete med Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborg. För övriga gäller 300 kr/person eller 500 kr/förening om ni är fler från samma förening. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
  • För alla gäller att det är bindande anmälan och att återbud mindre än 2 dagar innan kursstart alt utebli medför att en administrativ avgift faktureras föreningen.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.