Webbanmälan

Sekretariatsutbildning

Kursen vänder sig till dig som arbetar i sekretariatet under tävlingsdagarna samt till dig som sköter det administrativa arbetet före och efter tävling. 

Vi kommer att gå igenom allt från planerandet av tävlingen till genomförandet och efterarbetet, allt som kan komma att åligga dem som jobbar i sekretariatet samt de administrativa systemen. Kursen är upp delad på två tillfällen första delen behandlar förarbetet, skapa proposition, TDB etc. Andra delen efterarbetet, Equipe, ekonomi mm.  Det kommer också att finnas tid för frågor och erfarenhetsutbyte.

När: Del 1, tisdag 4 april 
        Del 2, tisdag 18 april  

Tid: 18.00 - 21.00

Digitalt via Teams

Sista anmälningsdag: 30 mars  

Kursledare: Josefine Ivarsson 

Kostnad:      350 kronor per person. Delta med fördel flera från varje klubb, följande deltagare betalar 50 kr/person. Avgiften faktureras.

Obs. Begränsat antal platser, så dröj ej med anmälan. Deltagare från Norrbotten prioriteras men deltagare från Västerbotten och Mittsvenska är även välkomna.

Frågor:         till Carina Sundström på tel. 070-658 27 19 eller via mejl till carina.sundstrom@ridsport.se

Information