Webbanmälan

Digital tävlingsterminsträff

Välkommen till tävlingsläggningsmöte måndag 27 mars kl.18.00

Här fastställer vi höstens tävlingar 2023

Kriterier för tilldelning av tävling

1. De som sökt i tid och finns på plats vid planeringsträffen

2. Ej sökt i tid, men är på plats.

3. Sökt i tid men ej på plats.

4. Ej sökt men på plats.

5. Distriktets grenledare representerar distriktet, här måste annan representant från föreningen finnas närvarande för att räknas in under p 1.

Alla som vill skall få lov att arrangera minst en tävling och vid krock som ej
går att lösa får lotten avgöra.

Definition av krock: 10 mils mellanrum vid hoppning, samt 5 mils mellanrum
vid dressyr.

Information

  • 2023-03-26
   • 2023-03-27 18:00 - 20:00
  • Digitalt

Information

  • 2023-03-26
   • 2023-03-27 18:00 - 20:00
  • Digitalt