Webbanmälan

Gymnastikens ledarskap

Välkommen till kursen Gymnastikens ledarskap!

I Gymnastikens ledarskap utvecklas den egna ledarskapsfilosofin. Med utgångspunkt i Athlete Centered Coaching och Self-Determination Theory fokuserar kursen på att skapa trygga och tydliga lärandemiljöer där de aktiva får möjlighet att utveckla sin inre motivation och självständighet.

Kursen inleds med självstudier, där du som deltagare redan innan kurstillfället reflekterar över ditt ledarskap och din ledarskapsfilosofi; varför vill du vara ledare? Vilka mål vill du uppnå som ledare? Vad tycker du är viktiga nyckelord för ett bra ledarskap? Under kurstillfället kommer du att få möjlighet att diskutera dina reflektioner och tankar med de andra deltagarna.

Viktiga ämnen i kursen är feedback och beröm, att formulera mål och bakslag men också tyst kunskap, överträning och utmattning, kropp och gränsdragning.

Den här kursen riktar sig till dig som leder aktiva, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets alla verksamheter. Deltagarmaterialet är digitalt och kompletteras med en kursdag; i kurskalendern kan du välja ett fysiskt eller digitalt tillfälle. Observera att denna kurs är digital och hålls via videokonferens med deltagare på distans. 

Vid anmälan till denna utbildning innebär det att du samtycker till nedan angivna information: 
Ditt namn och e-postadress kommer att skickas och lagras i SISU Förlags utbildningsportal för att kunna ge dig access till utbildningen och för att kursledare/regionskanslier skall kunna följa upp att du genomfört den digitala delen av kursen. 

Kurslängd: En dag (kursplan)
Förkunskapskrav: Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Gymnastikens baskurs - träning och tävling alternativt Gymnastikens baskurs - gruppträning samt Intro Svensk Gymnastik
Åldersgräns: Det år deltagaren fyller 15 år

Kontaktuppgifter: GF Mellansvenska, mellansvenska@gymnastik.se