Webbanmälan

Hand the ball utbildning HF Öst

Hand the ball utbildning! 

Målet med Hand the Ball-aktiviteter är att verka hälsofrämjande och konfliktförebyggande samt att ge barnen en god upplevelse som vidare stärker självförtroendet och sociala kompetenser. 

Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och lagsport, för att förebygga ohälsa.

Hur skapar vi kreativ aktivitet hos barnen? Hur utmanar och utvecklar vi motoriska färdigheter utan att lägga fokus på prestation och resultat? Hur kan vi få alla barn att delta, även dom som i vanliga fall inte vågar?, är exempel på frågor som vi anser är viktiga. Genom vårt inkluderingspedagogiska tillvägagångssätt med leken och glädjen i fokus är målet att alla barns olikheter och särskilda behov tillgodoses. Ett bra sätt att skapa en bra kompletterande verksamhet i föreningen som gör att ni kan inkludera fler till föreningen. 

Vid frågor vänligen kontakta Anders Älgen Mattsson på utveckling@handbollost.se 

Utbildare är Jennie Linnéll från Svenska Handbollsförbundet

Varmt välkommen

Information

  • 2023-04-21
   • 2023-04-27 17:00 - 21:00
  • Matteusskolan
  • Jennie Linnéll
  • 500 SEK

Information

  • 2023-04-21
   • 2023-04-27 17:00 - 21:00
  • Matteusskolan
  • Jennie Linnéll
  • 500 SEK