Webbanmälan

Att leda lärande samtal

Lärandet är en central del i utvecklingen, både för dig som individ och din organisation. Genom samtal och erfarenhetsutbyte med andra skapas goda förutsättningar att upptäcka ny kunskap, se nyanser och nya möjligheter. Kanske du till och med inspireras att utmana dina egna valda sanningar.

Vi tror på att lära av varandra genom dialog, interaktion och reflektion, där varje deltagare ses som en resurs utifrån sina egna erfarenheter och tankar. Med denna utbildning vill vi visa hur du som samtalsledare, genom att använda olika metoder och ställa olika typer av frågor kan öka lärandet hos er som deltar i det samtalet. 

Under kvällen går vi igenom:
- Samtalsledning och frågeteknik
- Pedagogiska verktyg och metoder
- Begreppen folkbildning, bildning och utbildning
- Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
- Våra verksamhetsformer

Målet med kvällen är att du efter utbildningen blir godkänd lärgruppsledare.


Målgrupp: Idrottsledare, utbildningsansvariga, föreningsanställda, förtroendevalda och nyfikna

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri
Information

   • 2023-11-15 18:00 - 21:00
  • Bengt Svensson
  • 14 av 30

Information

   • 2023-11-15 18:00 - 21:00
  • Bengt Svensson
 • 14 av 30

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.