Webbanmälan

Mötesplats svensk tennis - Riktlinje 3 - Glädje

Välkommen till Mötesplats Svensk Tennis - riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

 

Den 10 maj går startskottet för vår utbildningsserie med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Under våren och hösten 2023 kommer vi att erbjuda fem föreläsningar med olika föreläsare. Om du vill medverka på samtliga 5 träffar behöver du göra 5 anmälningar.

Den kommande mötesplatsen bjuder på:

 

RIKTLINJE 3 – GLÄDJE: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling

Målgrupp: Föreningsledare/ Tränare/Styrelse.

 

Föreläsare: Sanna Nordin-Bates (Högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi Gymnastik och Idrottshögskolan).

 

Vid frågor, kontakta Mikaela Lecomte Seger mikaela.lecomte.seger@tennis.se.  


Information

  • 2023-09-06
   • 2023-09-07 11:30 - 13:00
  • Digitalt via Teams

Information

  • 2023-09-06
   • 2023-09-07 11:30 - 13:00
  • Digitalt via Teams