Webbanmälan

SvTF Klubbtränarutbildning

SvTF Klubbtränarutbildning är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare. Kursen ersätter den tidigare utbildningen TGU 2 (Tennisens Grundtränarutbildning 2). Efter att ha genomfört utbildningen kan du arbeta med att lära ut tennis till nybörjare- och fortsättningsspelare i alla åldrar, genomföra roliga och utvecklande träningar samt bidra till att skapa förutsättningar för en trygg- och inkluderande lärandemiljö med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som vill ta nästa steg i din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 18 år. Innehåller på utbildningen ger dig kunskap i att planera, organisera, genomföra och utvärdera en följd av aktiviteter för nybörjare och fortsättningsspelare i alla åldrar.

Omfattning

Utbildningen består av en utbildningswebb, ca 80 timmar kontakt med kursledare (obligatorisk närvaro) samt uppgifter i din hemmaklubb.

Krav på förkunskaper

Du ska ha fullgjort Bastränarutbildningen eller motsvarande, dvs. Plattformen och TGU 1, med godkänt resultat. Du ska även ha fullgjort Introduktionsutbildning för funktionärer eller motsvarande, dvs. Klubbdomarutbildning, med godkänt resultat, samt Matchledarutbildning, med godkänt resultat. Du ska kunna demonstrera en spelnivå som möjliggör för dig som tränare att kunna skapa lämpliga situationer för elever att utveckla sina tekniska och taktiska färdigheter.

Förutsättningar för att genomföra kursen

Anmälan till utbildningen ska ske via en tennisförening som är ansluten till SvTF. En förutsättning för att genomföra utbildningens moment med ett godkänt resultat är att du har erfarenhet av att arbeta som tränare i en tennisklubb. För att kunna genomföra samtliga uppgifter och fortsätta att utvecklas som tränare behöver du få möjlighet till praktik under kursen, därav behöver du stämma av dina möjligheter med din klubb inför anmälan. Det är din förening, eller motsvarande, som i samband med att du anmäler dig till kursen intygar att du har de förutsättningar som nämns ovan.

För att få ditt intyg behöver du göra följande:

 • Genomföra alla uppgifter på utbildningswebben och bli godkänd på teoriprovet. När du genomför uppgifterna är det viktigt att du sparar dina anteckningar. Dessa ska du sedan ta med till praktiska träffar och gruppdiskussioner.
 • Ha full närvaro och bli godkänd på den praktiska delen. Det är viktigt att du deltar och är aktiv i diskussionerna.
 • Genomföra individuellt speltest med godkänt resultat.
 • Genomföra gruppträningstest med godkänt resultat.
 • Genomföra examinationsuppgifter i klubben med godkänt resultat.

När du har genomgått 100% av utbildningen och blivit godkänd på samtliga examinationer i kursen får du ditt intyg skickat till dig digitalt. Du erbjuds ett tillfälle för omprov på respektive examinerande uppgift inom en begränsad tidsperiod, förutsatt att du har minst 90% närvaro på kursen. Om du inte uppfyller dessa krav har du rätt att gå om kursen och betala ny kursavgift.

Antal platser och anmälan

Utbildningen rymmer 24 deltagare - se till att anmäla dig i tid för att säkra en plats! Som ett led i förbundets målsättning gällande 40 lika - där inget kön ska vara representerat med mindre än 40%, kommer 10 platser att vara reserverade till vardera kön. Om de reserverade platserna inte fylls så släpps dom till det andra könets reservlista när anmälningsperioden är slut. Av denna anledning ser du inte omgående vid anmälan om du blir antagen eller inte. Meddelande om antagning till utbildning kommer att ske löpande under anmälningsperioden. Det senaste antagningsbeskedet kan komma strax efter att anmälan stänger den 6/8. Första digitala träffen sker därefter den 22/8.

Ekonomi

Utbildningen kostar 10 000 kr. I kursavgiften ingår utbildningsmaterial samt lunch och fika på kursens fysiska dagar. SvTF subventionerar 5 000 kr av kurskostnaden från återstartsstödet. Deltagaren ska ha genomgått hela kursen för att erhålla stödet  - d.v.s. deltagaren (klubben) betalar hela avgiften men får sedan mot faktura tillbaka 5 000 kr. Fakturan måste vara SvTF tillhanda senast den 31/12 2023.

Alla tjejer/kvinnor erbjuds mot faktura ett logi- och resestöd upp till 5 000 kr. Tåg/flyg och boende bokas till lägsta rimliga pris och för bilersättning används enligt Skatteverkets riktlinjer. OBS resestödet ges enbart till tjejer/kvinnor som ett led i förbundets 40 lika arbete där ett av målen är att öka antalet kvinnliga tränare. Fakturan med tillhörande underlag måste vara SvTF tillhanda senast den 31/12 2023.

Tillgång till kursmaterialet

När du blir antagen till utbildningen kommer du att få ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter till utbildningswebben. Utbildningswebben är ditt kursmaterial som du ska genomföra innan den första praktiska träffen. Säkerställ att du anger korrekt mejladress i anmälan. Dina böcker skickas till dig när du blivit antagen till kursen.

Anmäler du dig till denna utbildning innebär det att du samtycker till nedan angivna information  

Ditt namn och e-postadress kommer att skickas och lagras i SISU Idrottsböckers utbildningsportal för att kunna ge dig access till utbildningen och för att kursledare skall kunna följa upp att du genomfört den digitala delen av kursen.

Information

  • 2023-08-06
   • 2023-08-22 09:00 - 11:00
   • 2023-09-06 09:00 - 12:00
   • 2023-09-19 09:00 - 12:00
   • 2023-09-29 15:00 - 2023-10-01 17:30
   • 2023-10-12 08:30 - 13:00
   • 2023-11-03 15:00 - 2023-11-05 17:30
   • 2023-11-14 08:30 - 12:00
   • 2023-12-09 08:30 - 2023-12-10 17:30
  • Digital infoträff
  • Frej Hallgren, Mikaela Lecomte Seger
  • Resor och boende bokas och betalas av deltagarna själva.
  • Lunch och fika ingår under de fysiska kursdagarna.
  • 10000 SEK
  • I kursavgiften ingår kurslitteratur/utbildningswebb och lunch/fika på kursens fysiska dagar. Resa och logi bekostas av kursdeltagaren. Deltagarens hemmaklubb kan efter godkänd utbildning fakturera SvTF 5 000 kr senast den 31/12 2023. Kvinnliga deltagare kan fakturera SvTF för resa och logikostnader (max 5 000 kr) efter genomförd utbildning och senast den 31/12 2023. Underlag bifogas fakturan.
  • Kursen faktureras efter sista anmälningsdag. Ingen återbetalning, vid sjukdom kan deltagaren genomföra resterande del av kursen vid annat tillfälle.
  • Bastränarutbildning, Introduktionsutbildning för funktionärer, Matchledarutbildning. En spelnivå som möjliggör för dig som tränare att kunna skapa lämpliga situationer för elever att utveckla sina tekniska och taktiska färdigheter.

Information

  • 2023-08-06
   • 2023-08-22 09:00 - 11:00
   • 2023-09-06 09:00 - 12:00
   • 2023-09-19 09:00 - 12:00
   • 2023-09-29 15:00 - 2023-10-01 17:30
   • 2023-10-12 08:30 - 13:00
   • 2023-11-03 15:00 - 2023-11-05 17:30
   • 2023-11-14 08:30 - 12:00
   • 2023-12-09 08:30 - 2023-12-10 17:30
  • Digital infoträff
  • Frej Hallgren, Mikaela Lecomte Seger
  • Resor och boende bokas och betalas av deltagarna själva.
  • Lunch och fika ingår under de fysiska kursdagarna.
  • 10000 SEK
  • I kursavgiften ingår kurslitteratur/utbildningswebb och lunch/fika på kursens fysiska dagar. Resa och logi bekostas av kursdeltagaren. Deltagarens hemmaklubb kan efter godkänd utbildning fakturera SvTF 5 000 kr senast den 31/12 2023. Kvinnliga deltagare kan fakturera SvTF för resa och logikostnader (max 5 000 kr) efter genomförd utbildning och senast den 31/12 2023. Underlag bifogas fakturan.
  • Kursen faktureras efter sista anmälningsdag. Ingen återbetalning, vid sjukdom kan deltagaren genomföra resterande del av kursen vid annat tillfälle.
  • Bastränarutbildning, Introduktionsutbildning för funktionärer, Matchledarutbildning. En spelnivå som möjliggör för dig som tränare att kunna skapa lämpliga situationer för elever att utveckla sina tekniska och taktiska färdigheter.