Webbanmälan

Tränarutbildning Nivå 1 - Norrköping

Svenska Tyngdlyftningsförbundet arrangerar Tränarutbildning Nivå 1 i Norrköping!

Denna kurs är perfekt för dig som vill verka som tränare inom tyngdlyftningsförbundet eller implementera ryck och stöt med sina adepter i andra verksamheter!

Utbildnignen arragneras i NTCs lokaler på Pilgatan 5.

Utbildare är Henrik Lundin

Under denna kurs kommer du att lära dig lyftens positioner, vilka tekniska principer du kan förhålla dig till och hur du instruerar lyftare i ryck och stöt.
Du kommer lära dig att kommunicera med dina adepter på ett effektivt vis för att de ska utveckla sin lyftning. Vi lägger mycket vikt på din roll som tränare, och din relation till lyftare och andra tränare, vad du gör som tränare, och hur du kan bygga en sund och stark relation till dina lyftare. Vi kommer även att gå igenom grunderna för träningsplanering, vi pratar om hur du kan planera och leda ett träningspass. Du kommer även att få några exempelprogram som du kan använda dig av med dina adepter direkt efter kursen. Utöver detta får du grundläggande kunskap i hur en tyngdlyftningstävling går till och vilka de vanligaste regelfelen är. Kostnad för utbildningen:

Externa deltagare: 6000kr

Medlemmar inom STF: 4000kr

OBS: Fram till och med Oktober 2023 finns möjlighet att söka utbildningsstöd för hela beloppet på 4000kr.
Anmälan med namn, personnr, adress, klubb, e-post och telefonnummer skall vara oss tillhanda senast 30e september.

Obeservera att deltagare själv står för bokning och kostnad för boende.

Information

  • 2023-10-03
   • 2023-10-07 00:00 - 2023-10-08 00:00
  • Deltagare står själv för bokning och kostnad för boende.
  • Lunch och fika ingår i utbildningen. Anmäl e. specialkost vid anmälan. Deltagare står själv för annan förtäring.
  • 4000 SEK
  • Kostnad för utbildningen: Externa deltagare: 6000kr Medlemmar inom STF: 4000kr OBS: Fram till och med Oktober 2023 finns möjlighet att söka utbildningsstöd för HELA beloppet på 4000kr.
  • Avbokning mer än 2 veckor innan kursstart återbetalas 100%. Avbokning mindre än 2 veckor innan kursstart återbetalas 50%. Avbokning görs till distriktets kontaktperson via mail.
  • Inga
  • 7 av 15

Information