Webbanmälan

OCR - domare (Level 2)

Välkommen till domarutbildning i OCR. Kursen är obligatorisk för föreningar som genomför sanktionerade OCR-lopp i Sverige sedan våren 2022.

Onsdagen den 31 maj genomförs den tredje OCR-domarutbildningen i Sverige under ledning av Juan Maluenda, som är vår hittills enda Level 3-domare i Sverige.

Ingen kurskostnad tas ut för föreningar som har sökt sanktion för OCR-lopp. För övriga kursdeltagare faktureras en kursavgift på 500:- efter genomförd kurs.

Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams. Kallelse till Teamsmöte skickas ut till samtliga anmälda någon dag före kursstart till den mailadress som uppges i anmälan.

Information

  • 2023-05-29
   • 2023-05-31 19:00 - 21:00
  • Teamsmöte
  • Juan Maluenda Vallespir

Information

  • 2023-05-29
   • 2023-05-31 19:00 - 21:00
  • Teamsmöte
  • Juan Maluenda Vallespir