Webbanmälan

Utbildning i IndTA - 23 augusti


Svenska Konståkningsförbundet inbjuder härmed till

IndTA

IndTA är konståkningens webbaserade verktyg för tävlingskalender och anmälan till tävlingar. Alla tävlingsarrangörer måste kunna hantera delen med tävlingskalender och alla föreningar som har deltagare på tävlingar måste kunna hantera anmälningsfunktionen. I IndTA finns även exportmöjligheter till Skaters´ MusicPlayer, Wizard samt StarFS.

Utbildningen är en obligatorisk del för de föreningar som ska stå som ansvariga arrangörer för samtliga tävlingsarrangemang (Förbundstävlingar samt Klubb-, Stjärn- och A-tävling inkl DM) innan tävlingen genomförs. Alla föreningar som har deltagare på tävlingar behöver kunna hantera anmälningsfunktionen som finns i IndTA. Utbildningen rekommenderas därför även för föreningar som inte arrangerar tävlingar, men som anmäler till tävlingar.

Utbildningen kommer att genomföras som ett digitalt seminarium dit deltagarna själva kopplar upp sig via länk som skickas ut efter anmälningstidens utgång.

OBS! Är du anmäld till Arrangörsutbildningen Tävlingsledning ingår denna utbildning som en obligatorisk del i arrangörsutbildningarna – du behöver alltså INTE anmäla dig hit om du redan anmält dig där. Anmälan till den här utbildningen är för de som ENDAST önskar att gå IndTA. Du behöver som deltagare i tävlingsledning endast utse vilket av utbildningstillfällena som passar dig och se till att koppla upp och ta del av utbildningen det aktuella datumet.

Rekommendation: Utbildningen ingår som en obligatorisk del i tävlingsledningsutbildningen, så alla som genomgår tävlingsledning ska också genomgå den digitala IndTA-utbildningen, men det ä’r SKF:s varmaste rekommendation att ytterligare 1-2 personer från arrangörsföreningen anmäler sig till IndTA-utbildningen. Tävlingsledaren behöver utbildningen för det övergripande ansvaret, men det är en styrka i arrangörsstaben om fler kan verktyget och kan hjälpas åt.

Deltagarna ansvarar själva för att ha fungerande uppkoppling samt digitalt hjälpmedel som fungerar att använda. Dator är att rekommenderad men även läsplatta eller smartphone fungerar men kan vara begränsande i sina funktioner. Precis som vid ett fysiskt möte kommer möjlighet till att ställa frågor samt utbyta erfarenheter med andra deltagare att finnasSäkerställ att du som deltagare har inloggning till din förenings idrottonline-sida samt behörigheter och erforderliga roller i IndTA. Se manual för att skapa inloggning här.

Information

  • 2023-08-10
   • 2023-08-23 18:00 - 21:00
  • Digitalt via Teams
  • TBA
  • Nej
  • 500 SEK
  • Kursavgiften faktureras föreningen. Bidrag utgår inte för denna utbildningen.
  • Anmälan är bindande.
  • -

Information

  • 2023-08-10
   • 2023-08-23 18:00 - 21:00
  • Digitalt via Teams
  • TBA
  • Nej
  • 500 SEK
  • Kursavgiften faktureras föreningen. Bidrag utgår inte för denna utbildningen.
  • Anmälan är bindande.
  • -