Webbanmälan

MotoriQ - Fysisk litteracitet intro Stockholm

Svenska Budo & Kampsportsförbundets utbildning MotoriQ - Fysisk litteracitet intro lär ut hur vi genom Fysisk litteracitet kan skapa rörelsekompetens som leder till motivation, självförtroende, glädje och framför allt ett aktivt deltagande i fysiska aktiviteter.

Syfte och mål
Utbildningens mål är att introducera och skapa kunskap om vad Fysisk litteracitet är och hur det används vid träning av barn och ungdomar. Deltagarna kommer få med sig grundläggande kunskap i hur rörelsekompetens kan användas som verktyg för att skapa motivation och glädje hos barn och ungdomar så att de väljer att delta i fysiska aktiviteter.

Innehåll 
Under utbildningens första del går vi igenom begreppet Fysisk litteracitet lite djupare. I den andra fysiska delen av utbildningen ges praktiska tips och exempel på hur Fysisk litteracitet kan tillämpas vid träning för barn och ungdomar. 

Målgrupp
Ledare, tränare och föräldrar som vill lära sig mer om hur de kan bidra till att barn och ungdomar blir mer fysiskt aktiva.

Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs.

Deltagaravgift
Kostnadsfritt för medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet 500 kr för övriga. Återbud mindre än 5 dagar innan utbildningens start alt. att utebli medför att en administrativ avgift på 200 kr tas ut.

Kursledare: Gabriella Ringblom

Information

  • 2023-08-21
   • 2023-08-30 17:00 - 20:00
  • Milot - Aktivitetshuset
  • Återbud mindre än 5 dagar innan utbildningens start alt. att utebli medför att en administrativ avgift på 200 kr tas ut.

Information

  • 2023-08-21
   • 2023-08-30 17:00 - 20:00
  • Milot - Aktivitetshuset
  • Återbud mindre än 5 dagar innan utbildningens start alt. att utebli medför att en administrativ avgift på 200 kr tas ut.