Webbanmälan

Grundutbildning för tränare (Boule)

Efteranmälan efter sista anmälningsdag är tyvärr inte möjlig då kursmaterial ska skicka per post. Utbildningsmaterialet skickas en vecka innan utbildningsstart och avbokar ni efter detta behöver ni skicka tillbaka materialet, ni står då själva för portokostnaden.

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Mål och syfte 
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Innehåll
Utbildningen består inledningsvis av en digital kvällsträff, där du får all information du behöver för den vidare utbildningen. Mellan träffarna görs egna studier på ”Utbildningswebben” som motsvarar c:a 12 x 45 min. Därefter sker träff två, en fysisk träff under en heldag (se även info om Boulespecifik dag nedan). Efter de fysiska träffarna görs en hemuppgift i din förening utifrån en valbar temamodul på totalt 3 x 45 min. 
-    Jag och idrottsrörelsen
-    Jag och ledarskapet
-    Jag och träningen
-    Jag och utövaren
-    Valbart avsnitt
Alla moment är obligatoriska för att få godkänt på utbildningen.

Målgrupp
Tränare från Bouleföreningar som tränar barn, ungdomar eller vuxna.  

Omfattning
25 timmar, varav ca. 15 timmar är självstudier.
För att bli godkänd på utbildningen krävs 100% deltagande på träffarna samt godkänt på bägge hemuppgifterna.

Utöver detta ingår en en Boulespecifik dag 12 november

Boulespecifikt avsnitt
• Träningsupplägg
• Kastteknik
• Taktik

Boulespecifikt upplägg
• En fysisk träff, 12 november 
• Omfattar ca 7 timmar (09:00-16:00)
• En obligatorisk digital uppföljningsträff i april efter
slutuppgifter
• Inga förkunskap krävs

Kontakt Svenska Bouleförbundet 
Hannele Kangas
Hannele.kangas@svenskboule.se


Kontakt RF-SISU Skåne
Utbildningsadministrationen
utbildning.skane@rfsisu.se
010- 476 57 60

Kallelse
Skickas via e-post, glöm ej ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. 


Information

  • 2023-10-08
   • 2023-10-18 18:00 - 21:00
   • 2023-10-19 00:00 - 2023-11-10 00:00
   • 2023-11-11 09:00 - 17:00
   • 2023-11-12 09:00 - 16:00
  • Träff 1 sker digitalt via Teams samt övriga träffar på plats i Malmö
  • Raimo Dubbelman
  • 1800 SEK
  • Utbildningsmaterial, samt fika och lunch vid de fysiska träffarna ingår i kostnaden.
  • Ni avanmäler er kostnadsfritt fram till ett dygn innan kursen startar, därefter krävs läkarintyg för att kostnadsfritt avboka deltagandet.
  • 2 av 26

Information

  • 2023-10-08
   • 2023-10-18 18:00 - 21:00
   • 2023-10-19 00:00 - 2023-11-10 00:00
   • 2023-11-11 09:00 - 17:00
   • 2023-11-12 09:00 - 16:00
  • Träff 1 sker digitalt via Teams samt övriga träffar på plats i Malmö
  • Raimo Dubbelman
  • 1800 SEK
  • Utbildningsmaterial, samt fika och lunch vid de fysiska träffarna ingår i kostnaden.
  • Ni avanmäler er kostnadsfritt fram till ett dygn innan kursen startar, därefter krävs läkarintyg för att kostnadsfritt avboka deltagandet.
 • 2 av 26

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.