Webbanmälan

Steg 2A för instruktörer

Göteborgs Konståkningsförbund anordnar steg 2A för instruktörer i Vättlehallen, Lerum

Fredag:  17,30-20,30 Lördag: 8,00 - 16,00, Söndag 8,00-15,00

Godkänd Steg 1B kurs
Varit aktiv som ledare/tränare
Auskultation minst 30 tim genomförd hos en Steg 3-4 tränare, på motsvarande Steg 2 nivå, efter avslutad Steg 1 B.
Intyg gällande auskultation krävs.
Minst 4 månader förflutit sedan genomförd Steg 1B.

Information

  • 2023-08-07
   • 2023-08-18 17:30 - 2023-08-20 15:00
  • Vättlehallen
  • Susanne Olsson, susanneolsson67@gmail.com
  • Smörgås, frukt o lunch ingår, meddela ev matallergier i anmälan
  • 2500 SEK
  • Kursavgiften 2500 kr / deltagare, faktureras klubbvis efter bekräftelse. I avgiften ingår Kurslitteratur, två luncher o mellanmål
  • xxxx
  • Godkänd steg 1B, se spec

Information

  • 2023-08-07
   • 2023-08-18 17:30 - 2023-08-20 15:00
  • Vättlehallen
  • Susanne Olsson, susanneolsson67@gmail.com
  • Smörgås, frukt o lunch ingår, meddela ev matallergier i anmälan
  • 2500 SEK
  • Kursavgiften 2500 kr / deltagare, faktureras klubbvis efter bekräftelse. I avgiften ingår Kurslitteratur, två luncher o mellanmål
  • xxxx
  • Godkänd steg 1B, se spec