Webbanmälan

Tränarutbildning steg 2 - Sundsvall

Kostnadsfri utbildning

SB&K har tilldelats Återstartsstöd och en del av det stödet är öronmärkta till att subventionera utbildning. Kursavgiften för denna utbildning betalas därmed av SB&K om anmäld deltagare genomför utbildningen. Ordinarie avbokningsregler gäller.

I utbildningen ingår kurslitteratur samt lunch och fika under utbildningsdagarna.
Boende eller resa ingår ej. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi samt resa.

Kontakt
Sofia Arnbom, SB&K kansli
arnbom@budo.se

-------------------------------------------------------------------------------------------Kursen bygger på fyra områden, funktionell träning, tillämpad träningslära, planering samt metodik med innehåll enligt nedan.
Tränarutbildning steg 2 motsvarar tidigare klubbinstruktörskursen.

Funktionell träning

Tillämpad träningslära

Planering

Metodik

Skadeförebyggande

Core

MAQ

Idrottsskador

Tejpning

Anatomi

Fysiologi

Plyometrisk

Barn och ungdom (utvecklingsfaser)

Träningsplaneringsmöte (rollspel)

Nollägesrapport, utvärdering av tidigare träning och målsättning
(prestation, resultat, process)

Träningsfaser:
Adaptation
Hypertrofi
Maxstyrka
Grenspecifik

Periodisering
Pulsering
 

Utvärdering

Verktyg för utvärderingar, tester, (fysprofilen)

Dynamisk systemteori
 

Deltagarna ska efter genomgången kurs;


Funktionell träning

 • Kunna grunderna i funktionell träning
 • Kunna några metoder för skadeförebyggande träning och core-träning
 • Kunna göra enklare bedömningar av de vanligaste idrottsskadorna
 • Kunna akut behandla mjukdelsskador och stukningar
 • Kunna tejpa för att stabilisera leder
Tillämpad träningslära
 • Kunna beskriva hur rörelseapparaten fungerar
 • Kunna göra enklare rörelseanalyser
 • Kunna kroppens största muskelgrupper
 • Kunna använda några metoder för konditionsträning
 • Kunna några metoder för styrketräning
 • Känna till utvecklingsstegen i barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
Planering
 • Kunna göra en kapacitetsprofil av en idrottare
 • Kunna göra en träningsplanering för en individ eller för en grupp
 • Kunna använda begreppen adaption, hypertrofi, maxstyrka och grenspecifikt i sin träningsplanering
 • Kunna planera träning utifrån periodisering och pulsering
 • Kunna några metoder för utvärdering av genomförd träning
Metodik
 • Känna till dynamisk systemteori och hur det påverkar rörelseinlärning
 • Kunna använda DS i praktisk verksamhet

Information

  • 2023-10-11
   • 2023-11-11 09:00 - 2023-11-12 17:00
  • Sundsvall
  • Gabriella Ringblom
  • Boende ingår ej. Deltagare bokar och bekostar boende.
  • Ange behov av specialkost vid anmälan. Specialkost innefattar allergier, vegansk/vegetarisk kost samt specialkost av religiösa eller medicinska skäl.
  • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela ordinarie kursavgiften att faktureras (Steg 1 - 2000 kronor, Steg 2 - 2200 kronor, Steg 3 - 4400 kronor). Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.
  • Genomförd tränarutbildning steg 1

Information

  • 2023-10-11
   • 2023-11-11 09:00 - 2023-11-12 17:00
  • Sundsvall
  • Gabriella Ringblom
  • Boende ingår ej. Deltagare bokar och bekostar boende.
  • Ange behov av specialkost vid anmälan. Specialkost innefattar allergier, vegansk/vegetarisk kost samt specialkost av religiösa eller medicinska skäl.
  • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela ordinarie kursavgiften att faktureras (Steg 1 - 2000 kronor, Steg 2 - 2200 kronor, Steg 3 - 4400 kronor). Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.
  • Genomförd tränarutbildning steg 1