Webbanmälan

Ledare som lyssnar

Välkommen till en öppen utbildning i Ledare som lyssnar - en utbildning om att stärka psykisk hälsa för barn och unga Fler och fler barn uppger att de ofta känner sig stressade och att de har besvär som ångest och oro. Ju tidigare man kan upptäcka det desto bättre. Här kan du som ledare inom en idrottsförening göra stor skillnad genom att vara uppmärksam och ha rätt verktyg för att stärka psykisk hälsa hos barn och unga.

Utbildningen vänder sig även till dig
som är ledare för barn och unga som har en NPF-diagnos. Utbildningen utgår från de
fyra kapitlen i Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning Ledare som lyssnar:

1. Vad är psykisk hälsa?
2. Hur du kan stärka psykisk hälsa
3. Hur du kan upptäcka att någon mår dåligt
4. Hur du lyssnar och ger stöd

Under utbildningen går vi tillsammans igenom särskilda delar av dessa kapitel och det
avsätts tid till både gruppdiskussioner, reflektion och fika.

Information

  • 2023-11-06
   • 2023-11-06 18:00 - 20:00
  • IFU Arena

Information

  • 2023-11-06
   • 2023-11-06 18:00 - 20:00
  • IFU Arena

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.