Webbanmälan

Revisorns viktiga roll

Revisorns viktiga arbete

Alla idrottsföreningar har en eller flera revisorer vars uppdrag är att granska styrelsens arbete och vara aktiv under hela verksamhetsåret.För att sköta sitt uppdrag på bästa sätt är det viktigt att revisorn vet och förstår sina arbetsuppgifter.

Utbildningen ”revisorns viktiga arbete” innehåller information för lekmannarevisorer i idrottsföreningar. Vi går igenom de olika arbetsområdena som finns. Från att kontrollera att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt, till att följa upp rutiner och hålla koll på ekonomiska rapporter, bokföringen och hur denna förhåller sig till budgeten.

Utbildningen riktar sig både till dig som varit föreningsrevisor i många år och till dig som är nybliven revisor.

Information

  • 2023-11-12
   • 2023-11-16 18:00 - 21:00
  • Idrottens Hus , Linköping
  • Ida Kellström

Information

  • 2023-11-12
   • 2023-11-16 18:00 - 21:00
  • Idrottens Hus , Linköping
  • Ida Kellström

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.