Webbanmälan

Tränarutbildning steg 1 - Luleå

Kostnadsfri utbildning

SB&K har tilldelats Återstartsstöd och en del av det stödet är öronmärkta till att subventionera utbildning. Kursavgiften för denna utbildning betalas därmed av SB&K om anmäld deltagare genomför utbildningen. Ordinarie avbokningsregler gäller.

I utbildningen ingår kurslitteratur samt lunch och fika under utbildningsdagarna.
Boende eller resa ingår ej. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi och resa.


Kontakt
Sofia Arnbom, SB&K kansli
arnbom@budo.se

------------------------------Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik. 

  Tränarskap

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om idé och värderingsstyrt ledarskap och veta vad normmedvetet perspektiv innebär
  • Ha kunskap om ledarskapets grundprinciper och anpassat ledarskap
  • Veta vad som skapar motivation inom idrotten och vad självbestämmandeteorin är
  • Ha kunskap om de olika krav och förväntningar som ställs på ledaren i en träningsgrupp
  • Kunna se sin roll och funktion i idrottsföreningen
  • Ha kännedom om nödvärnslagen och kampsportslagen samt veta hur dessa påverkar verksamheten
  • Kunna se och begränsa riskmomenten under en träning

   

  Träningslära

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Förstå grundläggande principer bakom konditions- och styrketräning
  • Ha grundläggande kunskaper i näringslära
  • Kunna genomföra grundläggande styrketräning i en träningsgrupp
  • Kunna ta hand om akuta mjukdelsskador och stukningar
  • Kunna planera ett träningspass
  • Kunna göra en terminsplanering för en träningsgrupp

   

  Metodik

  Deltagarna ska efter genomgången kurs

  • Ha kunskap om motorinlärning i praktiken
  • Förstå hur instruktörens framträdande och kroppshållning påverkar gruppen
  • Kunna använda Visa Pröva Instruera Öva i praktiken
  • Kunna använda Hel- och Delmetod i praktiken
  • Kunna ge feedback enligt trestegsprincipen

   Information

    • 2023-11-15
     • 2023-10-28 09:00 - 2023-10-29 17:00
    • StiL Sportcenter, Luleå
    • Frej Levin
    • Boende ingår ej. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
    • Ange behov av specialkost vid anmälan. Specialkost innefattar allergier, vegansk/vegetarisk kost samt specialkost av religiösa eller medicinska skäl.
    • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela ordinarie kursavgiften att faktureras (Steg 1 - 2000 kronor, Steg 2 - 2200 kronor, Steg 3 - 4400 kronor). Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.

   Information

    • 2023-11-15
     • 2023-10-28 09:00 - 2023-10-29 17:00
    • StiL Sportcenter, Luleå
    • Frej Levin
    • Boende ingår ej. Deltagare bokar och bekostar eventuell logi.
    • Ange behov av specialkost vid anmälan. Specialkost innefattar allergier, vegansk/vegetarisk kost samt specialkost av religiösa eller medicinska skäl.
    • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart kommer hela ordinarie kursavgiften att faktureras (Steg 1 - 2000 kronor, Steg 2 - 2200 kronor, Steg 3 - 4400 kronor). Samma gäller om den anmälda ej kommer till utbildningen.