Webbanmälan

First Aid In Rugby

Vid frågor kontakta amy.valter@hotmail.com

FAIR1 - 2/12 08:00-16:00
Plats: Malmö Rugby club, Limhamnsvägen 85Kurs i First Aid in Rugby 1 - hur du tar hand om akuta skador inom rugby för ett säkert omhändertagande av våra spelare. 

Kursen kommer framöver bli ett krav från World rugby för alla coacher och ledare och dessa kommer därför att prioriteras, men alla som är involverade i rugby, även spelare och föräldrar, är välkomna att delta. Kursen tar 8 timmar och kräver att man innan genomgått en kurs online via World rugby som tar ca 3-5 timmar. Godkänd kurs kan inte ske utan att online-kurs genomfört innan kurstillfället.

Vi rekommenderar oömma kläder då alla kommer medverka i praktiska övningar under dagen. Lunch och kaffe kommer att tillgås, vänligen meddela om ni har specialkost.

Kursen kommer att hållas på svenska och/eller engelska.

First Aid in Rugby 1 course - how to take care of medical emergencies within rugby for safe treatment of our players.

The course will become a requirement from World Rugby for all coaches and leaders and so these will be prioritised to take part but everyone who is involved with rugby, including players and parents, are welcome to participate. The course takes 8 hours and to participate you must have completed an online course via World rugby that takes approximately 3-5 hours. You can not pass the course without an online course being completed before the date.

We recommend clothes where you can move freely since everyone will need to participate in different physical skill stations such as stabilizing necks, CPR, splints etc. Lunch and coffee will be provided so please notify us of any dietary restrictions.

The course will be in Swedish and/or English.

Information

   • 2023-12-02 00:00 - 00:00
  • Amy Valter, Monica Häljestig
  • Anordnas ej av kursen. Is not organized by the course.
  • Kaffe och lunch kommer att tillhandahållas. Specialkost måste meddelas i förväg. Lunch and coffee will be provided, any dietary restrictions must be notified beforehand.
  • Online kurs
  • 7 av 10

Information

   • 2023-12-02 00:00 - 00:00
  • Amy Valter, Monica Häljestig
  • Anordnas ej av kursen. Is not organized by the course.
  • Kaffe och lunch kommer att tillhandahållas. Specialkost måste meddelas i förväg. Lunch and coffee will be provided, any dietary restrictions must be notified beforehand.
  • Online kurs
 • 7 av 10