Webbanmälan

Nätverksträff för samverkande och nya skolor

Nu bjuder vi in rörelseteam från alla våra samverkande skolor till en regionsövergripande nätverksträff. Träffen inleds med en föreläsning av Gustav Sundh där han delar med sig av sina tankar, reflektioner och praktisk erfarenhet och den utarbetade metodik som han använder sig av.
Allt bottnar i att i 8 år, 15 timmar varje vecka (ca 5 280 timmar) verkat i ett informellt sammanhang med 600 elever. Föreläsningen följs av 30 minuter fika och mingel och därefter kör vi en workshop med erfarenhetsutbyte utifrån Gustavs föreläsning.Vi ser gärna att ni är fler personer från rörelseteamet som deltar på träffen för att stärka arbetet med utomhuspedagogiken på skolan. Max 5 deltagare/skola. Begränsat antal platser och först i kvarn.


Föreläsningen  med Gustav har fem delar:

•Vad är rast?
•Uppbyggnaden av en rastverksamhet 
•Utformandet av rastaktiviteter 
•Normkritiskt arbete
•Elevernas delaktighet och ansvar

Vad innehåller dessa delar?

Jo, kombinationen lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete. 
Hur man lyfter och handleder kollegor. 


Upplägg:
2 timmar föreläsning med Gustav Sundh – Skolgårdsläraren
30 min fika och mingel
1 timme erfarenhets utbyte och workshop utifrån Gustavs föreläsning

Information

  • 2023-11-20
   • 2023-11-28 08:30 - 12:00
  • Hotell Gustaf Fröding, Karlstad
  • Robert Bakke-King

Information

  • 2023-11-20
   • 2023-11-28 08:30 - 12:00
  • Hotell Gustaf Fröding, Karlstad
  • Robert Bakke-King

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.