Webbanmälan

Ungdomstränarutbildning 10-12 år i Göteborg (Friidrott 10-12år)

Detta är första steget i den nya utbildningsstegen ”Grundträning i Friidrott 10-14 år” som består av två kurser, ”Friidrott 10-12 år” - Steg 1 och ”Friidrott 12-14 år” - Steg 2, som vi rekommenderar att man går under den period man tränar/leder ungdomar som är mellan 10 och 14 år. 
Kursupplägget ”Friidrott 10-12 år” - Steg 1 bygger på tre heldagar där praktik blandas med teori. Under utbildningen används boken Grundträning i Friidrott 10–14 år.

”Friidrott 10-12 år” – Steg 1 (3 dagar) arrangeras av FU Väst (UC Väst). Utbildningen ska ge tränare/ledare teoretiska och praktiska kunskaper om hur man kan lägga upp en utvecklande friidrottsverksamhet före och under puberteten. 

Förkunskaper/erfarenheter: Eftersom kursen Friidrott 10–12 år är en grundkurs krävs inga särskilda förkunskaper. Vilja, engagemang och intresse för tränaruppgiften är de viktigaste förutsättningarna. 

Utbildningsmål 
De tränare som har genomgått kursen Friidrott 10–12 år ska ha fått följande idrottsspecifika kunskaper: 
· Ha en grundläggande förståelse för helhetsutförandet i alla friidrottens grenar. 
· Veta vilka faktorer som är särskilt ”träningsbara” under tiden före puberteten. 
· Ha en grundläggande förståelse för planering av ett träningsår och en träningsvecka. 

Dessutom ska utbildningen: 
· Stärka kursdeltagarnas vilja att vara tränare. 
· Ses som en möjlighet till nätverksbyggande/utökat kontaktnät med andra ungdomstränare. 
· Ge kursdeltagarna möjlighet att ta till sig ett reflekterande förhållningssätt till ledarskapet och ledaruppgiften. 
· Ge kursdeltagarna insikten att kursdagarna bara är ett av många tillfällen att söka kunskap om träning och tränarskap.

Kostnad: I priset ingår kurslitteratur ”Grundträning i 10-14 år”, måltider. Nettokostnad/deltagare som genomför hela utbildningen är 850 kr. FU Väst (UC Väst) söker Idrottslyftsbidraget på 1400 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar FU Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 2250 kr. 

Anmälan: Senast 21 sep. Följande uppgifter behövs namn, adress och e-mail hela personnumret på kursdeltagaren och ev. matallergi. Maxantal 15st och först till kvarn gäller. 

Ledare: Erfarna ledare från Västsverige

Upplysning: Anders Gren 073-650 60 75 anders.gren@goteborgfriidrott.se Kom träningsklädda.


Information

  • 2023-09-21
   • 2023-09-30 09:15 - 17:00
   • 2023-10-01 09:15 - 17:00
   • 2023-10-22 09:15 - 17:00
  • Friidrottens Hus Göteborg
  • 850 SEK
  • Nettokostnad/deltagare som genomför hela utbildningen är 850 kr. FU Väst (UC Väst) söker Idrottslyftsbidraget på 1400 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar FU Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 2250 kr.
  • 25 av 20

Information

  • 2023-09-21
   • 2023-09-30 09:15 - 17:00
   • 2023-10-01 09:15 - 17:00
   • 2023-10-22 09:15 - 17:00
  • Friidrottens Hus Göteborg
  • 850 SEK
  • Nettokostnad/deltagare som genomför hela utbildningen är 850 kr. FU Väst (UC Väst) söker Idrottslyftsbidraget på 1400 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar FU Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 2250 kr.
 • 25 av 20