Webbanmälan

Ungdomstränarutbildning 12-14 år (Friidrott 12-14år)

En kurs för dig som har varit tränare ett tag och vill lära dig mer om friidrottsträning i pubertetsåldern.

Förkunskaper/erfarenheter 
Du ska ha gått Steg 1 ”Friidrott 10-12 år”. Man bör också ha minst ett års erfarenhet av att vara tränare innan man går kursen ”Friidrott 12–14 år”. Kursen bygger på att jobba i team, därför ser vi gärna att kursdeltagarna ingår i team och att hela teamet går utbildningen. Även enskilda tränare/ledare är välkomna. 

Utbildningsmål 
De tränare som har genomgått kursen Friidrott 12–14 år ska ha fått följande idrottsspecifika kunskaper: 
· Känna till några tekniska betoningar och kunna instruera i alla friidrottens grenar. 
· Veta vilka faktorer som är särskilt ”träningsbara” under pubertetstiden. 
· Ha en grundläggande förståelse för hur träning kan periodiseras under ett träningsår och kunna skilja på allmän förberedelseperiod, tävlingsförberedelseperiod och tävlingsperiod. 

Dessutom ska utbildningen: 
· Stärka kursdeltagarnas vilja att vara tränare. 
· Ses som en möjlighet till nätverksbyggande/utökat kontaktnät med andra ungdomstränare. 
· Ge kursdeltagarna möjlighet att ta till sig ett reflekterande förhållningssätt till ledarskapet och ledaruppgiften. 
· Ge kursdeltagarna insikten att kursdagarna bara är ett av många tillfällen att söka kunskap om träning och tränarskap. 
· Ge kursdeltagarna en inblick i – och tid att reflektera över – barns och ungdomars rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.


Nästa nivå är 14-17 årsutbildningen. För att gå 14-17 års utbildningen krävs att att du gått 12-14 års utbildningen.

Information

  • 2023-09-28
   • 2023-10-07 09:15 - 16:30
   • 2023-10-08 09:15 - 16:30
   • 2023-11-11 09:15 - 16:30
   • 2023-11-12 09:15 - 16:30
  • Friidrottens Hus Göteborg
  • Ordnas av deltagaren.
  • Vi bjuder på lunch och fika!
  • 950 SEK
  • Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 950 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 2100 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 3050 kr. I priset ingår måltider. För de som har gått ”Friidrott 10-12 år” - Steg 1. 2017 eller tidigare och saknar den nya uppdaterade boken ”Grundträning i Friidrott 10-14 år” till kommer 320kr.
  • Friidrott 12-14år
  • 21 av 20

Information

  • 2023-09-28
   • 2023-10-07 09:15 - 16:30
   • 2023-10-08 09:15 - 16:30
   • 2023-11-11 09:15 - 16:30
   • 2023-11-12 09:15 - 16:30
  • Friidrottens Hus Göteborg
  • Ordnas av deltagaren.
  • Vi bjuder på lunch och fika!
  • 950 SEK
  • Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 950 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 2100 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 3050 kr. I priset ingår måltider. För de som har gått ”Friidrott 10-12 år” - Steg 1. 2017 eller tidigare och saknar den nya uppdaterade boken ”Grundträning i Friidrott 10-14 år” till kommer 320kr.
  • Friidrott 12-14år
 • 21 av 20