Webbanmälan

Konstsimstränare Bas- Erfarna !! INSTÄLLD !!

Kursen riktar sig till alla som är eller vill bli konstsimstränare. Konstsimstränare Bas tillsammans med Grundutbildning för tränare, som arrangeras av SISU Idrottsutbildarna, utgör det första steget i konstsimmets utbildningsstruktur. Du kan läsa mer om utbildningsstrukturen här. Kursen innehåller teori och praktik i såväl vattnet som på land.

Information

  • 2023-09-20
   • 2023-09-21 18:30 - 20:00
   • 2023-10-07 10:00 - 18:15
   • 2023-10-08 09:00 - 15:00
  • Caroline Rissve
  • Måltider inom programmet är inkluderade i priset.
  • 3000 SEK
  • Inkl. måltider inom programmet, kod till förberedande utbildningswebb samt boken Träna konstsim.
  • Anmälan är bindande vilket innebär att de kostnader som påförs Svensk Simidrott till följd av avanmälan efter sista anmälningsdatum betalas i sin helhet av deltagaren.
  • Bakgrund som aktiv konstsimmare och konstsimstränare i minst 7 år.

Information

  • 2023-09-20
   • 2023-09-21 18:30 - 20:00
   • 2023-10-07 10:00 - 18:15
   • 2023-10-08 09:00 - 15:00
  • Caroline Rissve
  • Måltider inom programmet är inkluderade i priset.
  • 3000 SEK
  • Inkl. måltider inom programmet, kod till förberedande utbildningswebb samt boken Träna konstsim.
  • Anmälan är bindande vilket innebär att de kostnader som påförs Svensk Simidrott till följd av avanmälan efter sista anmälningsdatum betalas i sin helhet av deltagaren.
  • Bakgrund som aktiv konstsimmare och konstsimstränare i minst 7 år.