Webbanmälan

Förhandlingsdomare Blå - Västkusten

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig leda en protestkommitté vid kappseglingar på blå nivå. 

Mål med kursen: efter avslutad kurs skall deltagaren kunna fungera som medlem i en protestkommitté oavsett nivå och som ordförande på regional (blå) nivå. 

Förkunskapskrav:
- Genomgången regelkurs/godkänt regelprov
- Genomgången kurs "Seglingens ledarskap - grund" 

Kursen genomförs fysiskt med föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och enskilt arbete.

Information

  • 2024-02-01
   • 2024-03-09 09:00 - 18:00
   • 2024-03-10 09:00 - 17:00
  • Göteborg
  • 1500 SEK
  • Kurslitteratur ingår i kursavgiften
  • Kuravgiften betalas tillbaka om avbokningen sker två veckor innan kursstart. Efter det återbetalas ingen kursavgfit.
  • Genomgången regelkurs eller motsvarande distansutbildning med godkänt regelprov samt genomgången kurs "Seglingens ledarskap - Grund"

Information

  • 2024-02-01
   • 2024-03-09 09:00 - 18:00
   • 2024-03-10 09:00 - 17:00
  • Göteborg
  • 1500 SEK
  • Kurslitteratur ingår i kursavgiften
  • Kuravgiften betalas tillbaka om avbokningen sker två veckor innan kursstart. Efter det återbetalas ingen kursavgfit.
  • Genomgången regelkurs eller motsvarande distansutbildning med godkänt regelprov samt genomgången kurs "Seglingens ledarskap - Grund"