Webbanmälan

Ungdomsledarkurs ht 2024

Välkommen till Ungdomsledarkurs hösten 2024

Ungdomsledarkurs I-III

Mål: 
Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:
utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
få kunskap om hur du som ung ledare kan bidra till ett positivt klimat i din verksamhet
utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Detta är de övergripande målen som kursdeltagaren ska ha uppnått vid avslutad kurs. Kursupplägget innehåller föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner och övningar.

Kursort: Malmö, Quality Hotel View

Datum: Första delen av kursen, ULK I, är den 28-29/9 andra omgången, ULK II, 9-10/11 och sista omgången ULK III, 30/11-1/12

Kursledare: Linn Albertsson/Mimmi Meiczinger/Veronica Åkerström

Kursavgift 7500:-  inkluderar alla tre stegen. För detta erhåller du kost, logi i flerbäddsrum kursmaterial och ULK-jacka. Avgiften betalas direkt i samband med anmälan alternativt förskottsfaktureras klubben. 
Anmälan är bindande. 

Anmälan: Gäller alla TRE stegen, anmälan sker senast söndag den 2/9 2024. Stegen bygger på varandra kunskapsmässigt.
Hemuppgifter delas ut mellan kurstillfällena.

Övrigt: Rekommenderad ålder är 16 år. Dock gäller att deltagaren måste vara född senast 2009 för att bli antagen till kursen. Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen. Man måste delta på alla tre stegen för att få ett kursintyg.

Antal deltagare: 20 st.  (minimiantal 15) 

Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista och program kommer att skickas ut till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart. 

Ytterligare upplysningar kan fås genom Skånes Ridsportförbund, tel. 046 – 529 10, 070-590 29 12. Deltagarna ska ha för avsikt att gå alla steg och är i och med att anmälan skickats in anmäld till hela kursen, alla steg under våren 2024.

VÄLKOMNA!  Skånes Ridsportförbund 

                   

Information

  • 2024-02-29
   • 2024-09-28 10:00 - 18:00
   • 2024-09-29 09:00 - 15:00
   • 2024-11-09 10:00 - 17:00
   • 2024-11-10 09:00 - 14:30
   • 2024-11-30 10:00 - 18:00
   • 2024-12-01 09:00 - 14:30
  • Quality Hotel View
  • Linn Albertsson, Mimmi Meiczinger, Veronica Åkerström
  • Boende i flerbäddsrum
  • Kost ingår
  • 7500 SEK
  • Anmälan är bindande, gäller alla tre stegen.

Information

  • 2024-02-29
   • 2024-09-28 10:00 - 18:00
   • 2024-09-29 09:00 - 15:00
   • 2024-11-09 10:00 - 17:00
   • 2024-11-10 09:00 - 14:30
   • 2024-11-30 10:00 - 18:00
   • 2024-12-01 09:00 - 14:30
  • Quality Hotel View
  • Linn Albertsson, Mimmi Meiczinger, Veronica Åkerström
  • Boende i flerbäddsrum
  • Kost ingår
  • 7500 SEK
  • Anmälan är bindande, gäller alla tre stegen.