Webbanmälan

Basutbildning

Ett gott ledarskap bygger på gemensamma värderingar. Hur värderingar blir verklighet är kärnan i ridsportens nya basutbildning som riktar sig till ledare på alla nivåer. Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är första steget och ett behörighetskrav för att gå någon av Svenska Ridsportförbundets andra utbildningar tex. utbildare i grönt kort, ridledarutbildning, ridlärar och tränarutbildningar, central och regional funktionärsutbildning.

Basutbildningen kan du gå från året du fyller 18 år.

Innan den fysiska träffen är det 10 timmar webbstudier. Kursboken köper du själv i god tid på https://www.sisuforlag.se/produkt/basutbildning-for-ridsportens-ledare-2-0/

Vi kommer ha en digital intro träff tisdagen den 5/3 kl.19.00 där vi tittar mer på webbstudierna och hemuppgiften men vill du börja tidigare så är det helt ok.

Sista anmälningsdag är den 1 november. Se också regler vid anmälan och avanmälan.


Information

   • 2024-03-16 09:00 - 17:00
  • Idrottens Hus, Karlstad
  • 500 SEK
  • Boken beställer du själv via länken i inbjudan så du har den inför introträffen.
  • Avbokning efter sista anmälningsdag den 28 februari faktureras.

Information

   • 2024-03-16 09:00 - 17:00
  • Idrottens Hus, Karlstad
  • 500 SEK
  • Boken beställer du själv via länken i inbjudan så du har den inför introträffen.
  • Avbokning efter sista anmälningsdag den 28 februari faktureras.