Webbanmälan

First Aid in Rugby 1

FAIR1 - 09:00-17:00

Plats: Gula Villan, Södermannagatan 63.

Kurs i First Aid in Rugby 1 - hur du tar hand om akuta skador inom rugby för ett säkert omhändertagande av våra spelare. 

Kursen kommer framöver bli ett krav från World rugby för alla coacher och ledare och dessa kommer därför att prioriteras, men alla som är involverade i rugby, även spelare och föräldrar, är välkomna att delta. Kursen tar 8 timmar och kräver att man innan genomgått en kurs online via World rugby som tar ca 3-5 timmar. Godkänd kurs kan inte ske utan att online-kurs genomfört innan kurstillfället.

Vi rekommenderar oömma kläder då alla kommer medverka i praktiska övningar under dagen. Vänligen meddela om ni har specialkost.

Kursen kommer att hållas på svenska och/eller engelska.

Online-kursen finner ni på: https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/first-aid-in-rugby/

Du ska ha genomfört modulerna:

- (OLRR) Rugby Ready
- (OLFAIR) First Aid in Rugby
- (OLCONCGP) Concussion Management for the General Public

FAIR1 - 09:00-17:00

Location: Gula Villan, Södermannagatan 63.

First Aid in Rugby 1 course - how to take care of medical emergencies within rugby for safe treatment of our players.

The course will become a requirement from World Rugby for all coaches and leaders and so these will be prioritised to take part but everyone who is involved with rugby, including players and parents, are welcome to participate. The course takes 8 hours and to participate you must have completed an online course via World rugby that takes approximately 3-5 hours. You can not pass the course without an online course being completed before the date.

We recommend clothes where you can move freely since everyone will need to participate in different physical skill stations such as stabilizing necks, CPR, splints etc.

Please notify us of any dietary restrictions.

The course will be in Swedish and/or English.

The online-course is found on: https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/first-aid-in-rugby/

The modules you must complete are:

- (OLRR) Rugby Ready
- (OLFAIR) First Aid in Rugby
- (OLCONCGP) Concussion Management for the General Public

Information

   • 2024-03-03 09:00 - 17:00
  • Kursen planerar inget boende.
  • Lunch förses. Lunch is provided.
  • Online kurs via World Rugby
  • 9 av 10

Information

   • 2024-03-03 09:00 - 17:00
  • Kursen planerar inget boende.
  • Lunch förses. Lunch is provided.
  • Online kurs via World Rugby
 • 9 av 10