WebbanmÀlan

Sekretariatsutbildning

Sekretariatsutbildning,

Kursen vänder sig till dig som arbetar i sekretariatet under tävlingsdagarna samt till dig som sköter det administrativa arbetet före och efter tävling. Vi kommer att gå igenom allt från planerandet av tävlingen till genomförandet och efterarbetet, allt som kan komma att åligga dem som jobbar i sekretariatet samt de administrativa systemen. Kursen är uppdelad på två tillfällen första delen behandlar förarbetet, skapa proposition, TDB etcetera. Andra delen efterarbetet, Equipe, ekonomi mm.  Det kommer också att finnas tid för frågor och erfarenhetsutbyte.

När: Del 1, tisdag 5 mars 
        Del 2, tisdag 12 mars 
Tid: 18.00 - 21.00
Var: Hybrid,

       fysiskt deltagande Ridsportens Hus, Strömsholm, fika ingår

       digitalt via Teams     

Kursledare: Josefine Ivarsson 

Kostnad:      350 kronor per person. Avgiften faktureras.  

Frågor:         till kansliet, Åsa Isaksson på tel. 0220-456 22 eller

via mejl till asa.isaksson@ridsport.se

Information