Webbanmälan

Årsmöte 2024

Gävleborgs Ridsportförbund bjuder härmed in till årsmöte för distriktets medlemmar.

Varje förening har rätt att företrädas av två medlemmar som ombud.

Ombudsfullmakt ska undertecknas av firmatecknare samt vara distriktet tillhanda senast 15 mars 2024 kl. 12:00
Fullmakten kan antingen mejlas på gavleborg@ridsport.se eller skickas per post till: Gävleborgs Ridsportförbund Box 975 80133 Gävle

Anmälan till årsmötet sker senast den 11 mars 2024

Information

  • 2024-03-18
   • 2024-03-17 14:30 - 18:00
  • Tönnebro Värdshus

Information

  • 2024-03-18
   • 2024-03-17 14:30 - 18:00
  • Tönnebro Värdshus