Webbanmälan

Röd Examination Havskajak

Paddelpass nivå 4 Röd är ett kunskapsbevis som visar att man är kompetent att paddla i krävande havsmiljöer med en hög grad av effektivitet och kunskap. 

Paddelpassets nivå 4 Röd havskajak motsvarar en förmåga att paddla säkert och kompetent på havet i förhållanden upp till 6 - 13 meter/sekund och 1,25-2,5 meter höga vågor (seastate 4 och vindar upp till 4–6 Beaufort). Paddlaren ska ha förmåga att hantera utmaningar som kan förväntas i den miljön. Där ingår att på ett kompetent sätt hantera räddningssituationer. Paddlaren ska också ha utvecklat en gruppmedvetenhet anpassad för dessa förhållanden.

Datum

Söndag 19 maj är huvuddatum och söndag 26 maj som reservdatum. Deltagaren behöver hålla öppet för båda datumen, eftersom examinationen kräver bestämda vind- och vågförhållanden. Definitivt datum kan bestämmas med kort varsel. Heldag, exakta tider meddelas senare. 

Plats
Stockholm med omnejd, exakt plats meddelas senare. Examinationen kräver bestämda vind- och vågförhållanden vilket gör att plats kan komma att bestämmas nära inpå.

Förkunskaper

Paddlaren ska ha klarat Paddelpassets nivå 3 Blå Hav (eller motsvarande) och ha erfarenhet av ett flertal milslånga turer i de förhållanden som beskrivs för nivå 4 Röd.

Dagens upplägg

Vi samlas först för genomgång av dagen och arbete med ett par landbaserade moment. Därefter genomförs olika aktiviteter i kajakerna. Dagen genomförs som en dag på havet där ett antal scenarier läggs in under vägen. Ambitionen är att det ska vara en kul dag tillsammans där du också får möjlighet att lära dig mer. I slutet av dagen får du återkoppling på om du klarat nivån för Rött Paddelpass Hav samt tips på hur du kan utvecklas vidare.

Ta med dig

All utrustning för paddling hela dagen, inklusive säkerhetsutrustning, mat, dryck och snacks för att klara dig hela dagen.

Mer information om Paddelpasset Röd Havskajak

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Paddelpasset Röd Havskajak

Pris

Medlemspris 1700 kr (SKF-ansluten kanotförening eller Godkänd Kanotcentral) 
Partner 2100 kr (t ex Friluftsfrämjandet eller Scouterna)
Extern 2500 kr (ej ansluten till SKF eller partneravtal)

Sista dag för anmälan

2 maj 2024

Mer information får du när det närmar sig examinationsdatum. 

Examinatorer 

Håkan Mattsson och Johan Skarelius

Funderingar 

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar!

Håkan Mattsson 073-0929082 hawk.mattsson@gmail.com

Johan Skarelius 070-9648075 johan.skarelius@gmail.com


Information

  • 2024-05-02
   • 2024-04-21 09:00 - 18:00
  • Stockholmsområdet
  • Håkan Mattsson
  • 1700 SEK
  • Medlemspris 1700 Partners 2100 Externa 2500 OBS! Priset som visas vid bokningen är medlemspris, om annat pris gäller dig så rättas det till på fakturan.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.
  • Blått Paddelpass Hav (eller motsvarande) samt erfarenhet av flertalet milslånga turer i de förhållanden som beskrivs för nivå 4 Röd.

Information

  • 2024-05-02
   • 2024-04-21 09:00 - 18:00
  • Stockholmsområdet
  • Håkan Mattsson
  • 1700 SEK
  • Medlemspris 1700 Partners 2100 Externa 2500 OBS! Priset som visas vid bokningen är medlemspris, om annat pris gäller dig så rättas det till på fakturan.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.
  • Blått Paddelpass Hav (eller motsvarande) samt erfarenhet av flertalet milslånga turer i de förhållanden som beskrivs för nivå 4 Röd.