Webbanmälan

Digital föreningsträff med fokus på juniorer

 Välkomna till en föreningsträff med fokus på hur föreningar kan ta till vara på juniorers engagemang. Ofta är äldre juniorer en av de svåraste målgrupperna att hålla kvar inom idrotten, vilket gör det ännu viktigare att försöka.  
 Den 7 mars kl 19-20 finns möjlighet att ta del av hur andra föreningar jobbar via en digital föreningsträff. Här får du både praktiskt exempel på hur Sundsvall Roller Derby jobbar med sin juniorverksamhet och möjlighet att diskutera med andra föreningar.  

Information

  • 2024-03-07
   • 2024-03-07 19:00 - 20:00
  • Teams

Information

  • 2024-03-07
   • 2024-03-07 19:00 - 20:00
  • Teams