Webbanmälan

ÅRSMÖTE 2024


Årsmöte 23 mars

Klubbar i Sv.Tennisförbundet Mitt kallas till årsmöte.

Datum: Lördagen den 23 Mars

Plats: IFU Arena Uppsala eller Digitalt via Teams

Tid: kl.14.00

Information

    • 2024-03-22
      • 2024-03-23 00:00 - 00:00

Information

    • 2024-03-22
      • 2024-03-23 00:00 - 00:00