Webbanmälan

Simidrottsledare 1 2024 (SIL 1) - Mölndal


(Tänk på att du måste gå igenom hela anmälningsproceduren genom att klicka på knappen "nästa" när du lagt in de personer som ska anmälas. Observera att din anmälan är registrerad när du fått upp bild där det står att anmälan är mottagen och att det är skickat en bekräftelse med e-post)

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de simidrottsspecifika kunskaper som behövs för att verka som assisterande ledare för simning och vattenpolo på samtliga nivåer i simidrottsföreningen.

Utbildningen består av en del självstudier på webben som genomförs hemma före den fysiska träffen. Den uppskattade tiden på webben ligger på ca 20 studietimmar och den fysiska träffen är 20 studietimmar fördelat på två dagar.

Inför den första digitala träffen får deltagarna kursmaterial samt inlogg till den webbaserade delen av utbildningen. Den webbaserade delen av utbildningen innefattar uppgifter som deltagaren ska göra i den egna föreningen, och ska ha genomförts inför de fysiska kursdatumen.

Det är viktigt att delta i webintrot för att få rätt information hur man skall jobba med webb delen där inlämningsuppgifter ingår. Dessa inlämningsuppgifter måste vara genomförda och inlämnade för att man ska kunna delta i den fysiska träffen och således bli godkänd!

KURSINNEHÅLL: 

Jag och Svensk Simidrott, Ledarskap, Kommunikation, En simidrott för alla, Att idrotta i vatten, Livräddning och säkerhet, Simkunnighet, Mekanik, Simningens ABC, De fyra simsätten, Landträning, Simidrotterna, Planering/Kommunikation.

KURSMATERIEL: 

Utbildningsmaterialet är obligatoriskt och varje deltagare ska ha tillgång till materialet i form av varsitt exemplar. Material kommer att skickas ut till alla deltagare inför webintroduktionen.

 • Simidrottsledare, webbutbildning från SISU Idrottsförlag
 • Simlärarboken, bok från SISU Idrottsförlag
 • Barnens spelregler (folder)
 • Simmärkesbestämmelserna (folder)

Utöver ovan material så kommer ni även att behöva den kurslitteratur som ni fick när ni gjorde kursen Grundutbildning tränare (SISU):
- Idrottens ledarskap, SISU Förlag
- Idrottens träning, SISU Förlag


KURSDATUM:
 

Datum för uppstart webbaserade delen:    16 maj 2024        kl. 19:00-20:00

Datum för fysisk träff:                                01 juni 2024 (lö) kl. 08:00-17:00
                                                                  02 juni 2024 (sö) kl. 08:00-17:00

OBSERVERA: Datum för fysisk träff är satt men tiderna kan komma att justeras något.

Ort/plats fysisk träff:                                  Mölndal, Åby Arena och Åbybadet

Utbildare:                                                   Marika Sagré


Var god att ta del av inbjudan till höger i samband med anmälan.

Simidrottsledare (SIL) är den första nivån i Simförbundets utbildningsstruktur. SIL består av tre delar som är sammanhängande - SISU:s Grundutbildning för Tränare, HLR och SIL (webb del och fysisk träff). Man måste gå samtliga delar för att bli godkänd på utbildningen. Mer information om Simförbundets utbildningar hittar ni på Simförbundets hemsida.

MVH VSSF utbildningskommitté

Information

  • 2024-04-30
   • 2024-05-16 19:00 - 20:00
   • 2024-06-01 08:00 - 17:00
   • 2024-06-02 08:00 - 17:00
  • Digitalt - webbintro
  • Marika Sagre
  • Ingår EJ i kursavgiften, ev. boende bokas av föreningen/deltagaren själv. Skicka email till kansli@vssf.nu för bokning och priser..
  • Ingår fika och lunch. Var god att ange specialkost vid anmälan! Vid övernattning betalar deltagaren själv för middag.
  • 3500 SEK
  • 3 500 kr inkl. kurslitteratur och måltider (lunch och fika), avgiften faktureras av VSSF till respektive förening. SSF:s utbildningsstöd á 2 500 kr betalas automatiskt ut av SSF när kursen är registrerad som slutförd i IOL, dvs alla deltagare har blivit godkända.
  • Anmälan är bindande, vilket innebär att de kostnader som påförs VSSF avseende utbildningen betalas i sin helhet (faktiska kostnader) av deltagaren vid avanmälan efter sista anmälningsdag. Skulle kursen bli inställd debiteras föreningen ingen avgift.
  • Deltagaren skall vara godkänd på RF-SISU:s Grundutbildning för tränare (GUT), ha ett aktuellt HLR-intyg (max 1 år gammalt) samt fylla 16 år det år utbildningen pågår.
  • 13 av 25

Information

  • 2024-04-30
   • 2024-05-16 19:00 - 20:00
   • 2024-06-01 08:00 - 17:00
   • 2024-06-02 08:00 - 17:00
  • Digitalt - webbintro
  • Marika Sagre
  • Ingår EJ i kursavgiften, ev. boende bokas av föreningen/deltagaren själv. Skicka email till kansli@vssf.nu för bokning och priser..
  • Ingår fika och lunch. Var god att ange specialkost vid anmälan! Vid övernattning betalar deltagaren själv för middag.
  • 3500 SEK
  • 3 500 kr inkl. kurslitteratur och måltider (lunch och fika), avgiften faktureras av VSSF till respektive förening. SSF:s utbildningsstöd á 2 500 kr betalas automatiskt ut av SSF när kursen är registrerad som slutförd i IOL, dvs alla deltagare har blivit godkända.
  • Anmälan är bindande, vilket innebär att de kostnader som påförs VSSF avseende utbildningen betalas i sin helhet (faktiska kostnader) av deltagaren vid avanmälan efter sista anmälningsdag. Skulle kursen bli inställd debiteras föreningen ingen avgift.
  • Deltagaren skall vara godkänd på RF-SISU:s Grundutbildning för tränare (GUT), ha ett aktuellt HLR-intyg (max 1 år gammalt) samt fylla 16 år det år utbildningen pågår.
 • 13 av 25