Webbanmälan

OCR - domare (Level 2)

Välkommen till domarutbildning i OCR. Kursen är obligatorisk för föreningar som genomför sanktionerade OCR-lopp i Sverige sedan våren 2022.

Onsdagen den 6 mars genomförs den sjätte OCR-domarutbildningen i Sverige under ledning av Christopher Holmström.

Ingen kurskostnad tas ut för föreningar som har sökt sanktion för OCR-lopp. För övriga kursdeltagare faktureras en kursavgift på 500:- efter genomförd kurs.

Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams. Kallelse till Teamsmöte skickas ut till samtliga anmälda före kursstart till den mailadress som uppges i anmälan.

Information

  • 2024-03-05
   • 2024-03-06 19:00 - 21:00
  • Online (Teamsmöte)
  • Christopher Holmström, Pia Kind

Information

  • 2024-03-05
   • 2024-03-06 19:00 - 21:00
  • Online (Teamsmöte)
  • Christopher Holmström, Pia Kind