Webbanmälan

Pedagogik och metodik för tränare

Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att tydligare kunna lära ut din idrott till de individer du tränar ?

Då är detta utbildningen för dig som är idrottstränare/coach på alla nivåer.

Mål och syfte

Att ge aktivitetsledare grundläggande pedagogik för att kunna förmedla ett budskap. Få grundläggande metoder till att kommunicera en övning. Att efter genomförd utbildning erhållit teoretiska modeller kring pedagogik och metodik samt att praktiskt fått öva metoder.

Innehåll

Ta reda på din och dina aktivas olika inlärningsstilar

Få grundläggande perspektiv kring lärande och olika lärandeteorier.

Bli bättre på samtalsmetodik i din träningsgrupp

Information

  • 2024-03-14
   • 2024-03-20 18:00 - 21:00
  • Linköpings motorstadion, Stora kanslihuset
  • Christer Karlsson

Information

  • 2024-03-14
   • 2024-03-20 18:00 - 21:00
  • Linköpings motorstadion, Stora kanslihuset
  • Christer Karlsson

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.