Webbanmälan

Bangolfskoj

Anmälan senast 14 maj 2024.

Kursen genomförs digitalt via Teams klockan 19-21 följande dagar:
Del 1 21 maj
Del 2 23 maj

Som deltagare deltar du på båda tillfällena

Innan kursen är det ett starkt önskemål att ni genomför RF-SISU:s introduktionsutbildning för tränare. Den är gratis och digital. 
Länk till utbildningen:

Introduktionsutbildning för tränare (sisuforlag.se)


Kursen genomförs under två kvällar digitalt via Teams

Första tillfället fokuserar på materialet Bangolfskoj samt teknikfilmer

Andra tillfället fokuserar på ledarskap

Information

  • 2024-05-14
   • 2024-05-21 19:00 - 2024-05-23 21:00
  • Teams Digitalt
  • Christian Eriksson och Anders Olsson
  • Önskvärt RF-SISU:s Introduktionsutbildning för tränare

Information

  • 2024-05-14
   • 2024-05-21 19:00 - 2024-05-23 21:00
  • Teams Digitalt
  • Christian Eriksson och Anders Olsson
  • Önskvärt RF-SISU:s Introduktionsutbildning för tränare