Webbanmälan

Grundutbildning för föreningsledare, Vrigstad

Inställd, få anmälda deltagare.


Vill du lära dig mer om att verka för demokrati i föreningen, att följa föreningens idé, leda föreningens verksamhet in i framtiden och skapa ett engagemang i hela föreningen? Ja då är detta är bra tillfälle då vi samlar föreningsledare från flera föreningar som får möjligheten att diskutera, byta erfarenheter och skapa nätverk.

För att kunna leda en förening in i framtiden behövs både kunskap om demokrati och hur man jobbar aktivt med föreningsidén, verksamhetens utveckling och att skapa engagemang hos medlemmarna.
- Hur kan vi se till att alla i vår förening kommer till tals, ung som gammal?
- Gör vi rätt aktiviteter? Går dessa hand i hand med verksamhetsidén? Bidrar föreningens resurser till aktiviteter som motsvarar verksamhetsidén?
- Bedriver vi en trött eller en attraktiv verksamhet? Hur långt fram ser vi? Hur vill vi förändra vår verksamhet för att möte framtiden?
- Vad gör vi i föreningen för att skapa engagemang? Hur kan förutsättningarna förbättras för att medlemmarna ska trivas?
- Hur skapar styrelsen engagemang, dels när det gäller styrelsearbetet, dels för att se till medlemmarnas bästa?

Grundutbildningens delar:
Föreningsledarens roll. Föreningen och demokratin. Föreningen och idén. Föreningen och verksamheten. Föreningen och engagemanget. Föreningen och administrationen.

Grundutbildningens upplägg:
•    Start med en gemensam träff, kvällstid + egna studier via häfte och webb.

Målgrupp
Grundutbildning är till för föreningsledaren som fått (eller kommer att få) medlemmarnas förtroende att ingå i föreningens styrelse eller för dig som vill lära dig grundläggande föreningskunskap. 

Anmälan
Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, maila anette.ellefsen@rfsisu.se alternativt ring 036-345449.

Kallelse
Kallelse mejlas till deltagare via mejl 1 vecka innan utbildningens start.

Kursmaterial
Kursmaterialet kommer att skickas hem till varje deltagare så det är viktigt att skriva i korrekt postadress i anmälan med gatunamn, postnr och ort. Vi skickar materialet så snart vi har en full grupp. 

Kontaktperson
Anette Ellefsen, anette.ellefsen@rfsisu.se, 036-34 54 49.

Välkommen med din anmälan!

*Kom väl förberedd till utbildningen, genomföra gärna den kostnadsfria digitala utbildningen: Introduktionsutbildning för föreningsledare - klicka på texten som är en direktlänk.

Information

  • 2023-10-01
   • 2023-10-10 18:00 - 21:00
  • Vrigstad
  • Fika och kurslitteratur ingår.
  • 500 SEK
  • 500 kr/deltagare inkl kurslitteratur. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
  • Återbud lämnas minst 5 dagar före kursstart. Att utebli medför att kursavgiften faktureras föreningen. Vid återbud faktureras materialet alt. skickas tillbaka. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Information

  • 2023-10-01
   • 2023-10-10 18:00 - 21:00
  • Vrigstad
  • Fika och kurslitteratur ingår.
  • 500 SEK
  • 500 kr/deltagare inkl kurslitteratur. Er förening/förbund kan få stöd till deltagaravgiften. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.
  • Återbud lämnas minst 5 dagar före kursstart. Att utebli medför att kursavgiften faktureras föreningen. Vid återbud faktureras materialet alt. skickas tillbaka. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt.

Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund.

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.