Webbanmälan

Öka föreningens intäkter genom Föreningsjobb

Genom den här utbildningen får du inspiration kring hur ni kan öka er förenings intäkter genom Freningsjobb du får tips på tillvägagångssätt och du får ta del av hur andra har gjort. Dessutom får du ett samtalsunderlag som syftar till att skapa goda och utvecklande samtal i er förening. Ta gärna del av utbildningen tillsammans med andra i din förening, exempelvis i styrelsen eller i en särskild arbetsgrupp.

När du anmält dig får du en länk till utbildningsmaterialet som du/ni tar er igenom i egen takt. Utbildningsmaterialet går att använda under hela 2022.

Har du frågor om materialet eller vill få hjälp att komma igång med arbetet, kontakta någon av våra idrottskonsulenter: https://www.rfsisu.se/vasterbotten/utbildningfolkbildning/kontaktavaraidrottskonsulenter/

Information

    • 2023-12-31
      • 2023-02-28 00:00 - 2023-12-31 00:00

Information

    • 2023-12-31
      • 2023-02-28 00:00 - 2023-12-31 00:00

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.