Webbanmälan

Ledare i fokus - ett seminarium om ideellt engagemang i idrottsföreningar

Styrelseledamöter. Funktionärer. Tränare. Lagledare. Valberedare. Domare. Föreningsledare är de som bär idrottsrörelsen och skapar de trygga, utvecklande och glädjefyllda miljöer som våra barn och ungdomar växer upp i, och förhoppningsvis förblir i under resten av livet. Samtidigt uppger Upplands idrottsföreningar att rekrytering och bibehållande av föreningsledare är det området där det finns störst utvecklingsbehov.

Därför bjuder vi in till ett seminarium om ideellt engagemang, med syftet att öka kunskapen om hur man kan skapa och behålla ideellt engagemang i idrottsföreningar. Under seminariets första del kommer Aron Schoug, doktor i pedagogik med inriktning ideellt arbete och författare tillboken Motivera ideella, att föreläsa om ideellt engagemang i idrottsföreningar och hur man kan stärka det ideella engagemanget. Därefter kommer Aron delta i ett panelsamtal tillsammans med ett antal representanter från idrottsföreningar som på olika sätt varit framgångsrika i att stärka det ideella engagemanget i sina föreningar.

Seminariet kommer hållas på Arenahotellet i Uppsala den 12 september mellan 18:00-20:30. Fika ingår! 

Vi kommer även bjuda in till en processkväll några veckor efter seminariet för att ni ska kunna använda den kunskap ni fått under seminariet för att skapa en plan för hur ni ska stärka det ideella engagemanget i er förening.

Information

  • 2023-09-12
   • 2023-09-12 18:00 - 20:30
  • Arenahotellet
  • Tobias Andersson, Frida Ohlström

Information

  • 2023-09-12
   • 2023-09-12 18:00 - 20:30
  • Arenahotellet
  • Tobias Andersson, Frida Ohlström

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.