Webbanmälan

Fortsättningsutbildning för Tränare

Svenska Konståkningsförbundet inbjuder härmed till

Fortsättningsutbildning för tränare

Det här är en delkurs i fortsättningsutbildningen för tränare efter steg 2B. Kursdeltagarna ska efter att ha slutfört samtliga delkurser i fortsättningsutbildningen uppleva fördjupad kunskap inom konståkningens olika moment. Få med sig nya verktyg och förfina de redan befintliga för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för stimulerande lärande och gynnsamma utvecklingsmiljöer. 

Tränarna ska också ha fått kunskap som på långsikt bidrar till ett hållbart ledarskap och välmående åkare. Under det här kurstillfället kommer vi framför allt att fokusera på det praktiska på isen.

För att få delta i kursen ska du ha genomfört följande:

-          Godkänd steg 2-utbildning

-          Fullgjord auskultation/tränarpraktik 45 h

-          Genomförd & godkänd Ledarskap grundkurs (Självstudier och digitala föreläsningar) - Separat inbjudan kommer inom kort

-          Genomförd & godkänd ”Idrottsnutrition & återhämtning” Sv. Gymnastikförbundet (webbutbildning)

-          Genomförd & godkänd ”Planering & periodisering” Sv. Gymnastikförbundet (webbutbildning)

Se bifogad inbjudan för mer information om utbildningen

Information

  • 2023-03-31
   • 2023-05-11 16:30 - 2023-05-14 15:00
  • Jössarinken & Best Western Karlshamn
  • Susanne Olsson, Ann-Marie Carell m.fl
  • Del i dubbelrum ingår i kursavgiften
  • Måltider och fika ingår i kursavgiften
  • 7000 SEK
  • Kursavgiften faktureras föreningen. Bidrag erhålls från Projektstöd IF på 75% av kursavgiften. Bidraget administreras av förbundskansliet och betalas ut ca 1-2 veckor efter sista betaldagen på fakturan förutsatt att fakturan är betald i sin helhet.
  • Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen
  • Se bifogad inbjudan

Information

  • 2023-03-31
   • 2023-05-11 16:30 - 2023-05-14 15:00
  • Jössarinken & Best Western Karlshamn
  • Susanne Olsson, Ann-Marie Carell m.fl
  • Del i dubbelrum ingår i kursavgiften
  • Måltider och fika ingår i kursavgiften
  • 7000 SEK
  • Kursavgiften faktureras föreningen. Bidrag erhålls från Projektstöd IF på 75% av kursavgiften. Bidraget administreras av förbundskansliet och betalas ut ca 1-2 veckor efter sista betaldagen på fakturan förutsatt att fakturan är betald i sin helhet.
  • Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen
  • Se bifogad inbjudan